Strona główna Wypowiedzi Polscy nauczyciele dzielą przez zero?

Polscy nauczyciele dzielą przez zero?

Polscy nauczyciele dzielą przez zero?

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

[Według wyników badań] Ponad 50% nauczycieli [pracujących w klasach] 1-3 dzieli przez zero.

Tok FM, 14.06.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Tok FM, 14.06.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W 2015 roku zostały opublikowane badania przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych na próbie 380 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Celami badania było zdiagnozowanie obszarów, w których nauczyciele potrzebują wsparcia, pomiar znajomości podstawy programowej oraz kompetencji matematycznych i dydaktycznych posiadanych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Za pomocą 14. zadań, które Instytut Badań Edukacyjnych zlecił wykonanie badanym nauczycielom, sprawdzono czy potrafią dokonać ich analizy dydaktycznej . Wyniki wskazują na to, że 55% badanych nie uznało za błędną odpowiedź ucznia mówiącą o tym, że można dzielić przez zero. Wypowiedź jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!