Strona główna Wypowiedzi Ściganie zagranicznych firm dla ochrony zdrowia obywateli?

Ściganie zagranicznych firm dla ochrony zdrowia obywateli?

Ściganie zagranicznych firm dla ochrony zdrowia obywateli?

Bartosz Arłukowicz

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Platforma Obywatelska

Nie mamy prawa ścigać firm funkcjonujących w innym państwie.

Polskie Radio Program I, 11.03.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 11.03.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Nie istnieją zapisy, które pozwalałyby na ściganie firm, które funkcjonują w innych krajach. W Unii Europejskiej obowiązuje zasada wzajemnego uznania, od której są wyjątki, jednak dopuszczają one jedynie zaostrzenie zasad dopuszczenia pewnych produktów na rynek.

Zgodnie z unijną zasadą wzajemnego uznania, sprzedaż produktu dopuszczonego do sprzedaży w jednym z państw członkowskich nie może być zabroniona w innym państwie, nawet jeśli prawodawstwo obu krajów różni się w tych dziedzinach.

Jednak ze względu na interes ogólny, ochrona zdrowia, czyli w kwestii produktów leczniczych, wraz z ochroną konsumentów i środowiska naturalnego, to wyjątek od tej zasady. W tym przypadku państwo członkowskie ma prawo zaostrzyć zasady dotyczące dopuszczenia na swój rynek pewnych produktów.

wyroku Trybunału Sprawiedliwości nr C322/01 w sprawie Deutscher Apothekerverband Trybunał stwierdził, iż artykuł 30 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie artykuł 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej) może uzasadniać krajowy zakaz sprzedaży drogą wysyłkową produktów leczniczych, których sprzedaż jest zastrzeżona wyłącznie dla aptek w danym państwie członkowskim w zakresie, w jakim dotyczy produktów leczniczych wymagających recepty (punkt b) orzeczenia).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy