Czas czytania: około min.

Ściganie zagranicznych firm dla ochrony zdrowia obywateli?

19.03.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Nie istnieją zapisy, które pozwalałyby na ściganie firm, które funkcjonują w innych krajach. W Unii Europejskiej obowiązuje zasada wzajemnego uznania, od której są wyjątki, jednak dopuszczają one jedynie zaostrzenie zasad dopuszczenia pewnych produktów na rynek.

Zgodnie z unijną zasadą wzajemnego uznania, sprzedaż produktu dopuszczonego do sprzedaży w jednym z państw członkowskich nie może być zabroniona w innym państwie, nawet jeśli prawodawstwo obu krajów różni się w tych dziedzinach.

Jednak ze względu na interes ogólny, ochrona zdrowia, czyli w kwestii produktów leczniczych, wraz z ochroną konsumentów i środowiska naturalnego, to wyjątek od tej zasady. W tym przypadku państwo członkowskie ma prawo zaostrzyć zasady dotyczące dopuszczenia na swój rynek pewnych produktów.

wyroku Trybunału Sprawiedliwości nr C322/01 w sprawie Deutscher Apothekerverband Trybunał stwierdził, iż artykuł 30 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie artykuł 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej) może uzasadniać krajowy zakaz sprzedaży drogą wysyłkową produktów leczniczych, których sprzedaż jest zastrzeżona wyłącznie dla aptek w danym państwie członkowskim w zakresie, w jakim dotyczy produktów leczniczych wymagających recepty (punkt b) orzeczenia).

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.