Strona główna Wypowiedzi Skrajna bieda w Polsce. Skala problemu może zaskakiwać

Skrajna bieda w Polsce. Skala problemu może zaskakiwać

Skrajna bieda w Polsce. Skala problemu może zaskakiwać

Włodzimierz Czarzasty

Poseł
Nowa Lewica

Żyje Polaków w skrajnej biedzie (…) 1,6 mln.

Gość Wydarzeń, 12.12.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Wydarzeń, 12.12.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Według GUS zasięg ubóstwa skrajnego wyniósł w 2021 roku 4,2 proc. Tym samym poniżej minimum egzystencji żyło 1 mln 617 tys. osób. Na tej podstawie wypowiedź Włodzimierza Czarzastego uznajemy za prawdziwą.
 • Z opracowania IPiSS wynika, że w 2021 roku próg minimum egzystencji dla samotnej osoby w wieku produkcyjnym wynosił 671,36 zł. Stawka ta różni się w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. 

Lewica staje po stronie ubogich

Włodzimierz Czarzasty pojawił się w programie „Gość Wydarzeń”, gdzie krytycznie wypowiedział się na temat polityki rządu w obliczu rosnącej inflacji. Jego zdaniem należy szukać rozwiązań antyinflacyjnych, które nie uderzą w jednostki  w najtrudniejszej sytuacji finansowej. 

A tych osób ma być całkiem sporo. Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że 1,6 mln osób żyje obecnie w skrajnej biedzie. Ich dochód nie pozwala na spełnienie minimum potrzeb niezbędnych do przeżycia. 

Trzy rodzaje ubóstwa

Pod pojęciem ubóstwa skrajnego kryje się minimum egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. To sytuacja, w której występuje biologiczne zagrożenie dla życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka. Odsetek ludzi znajdujących się w takiej sytuacji to właśnie wskaźnik zasięgu ubóstwa skrajnego.

Tymczasem ubóstwo relatywne jest szacowane na podstawie średnich wydatków wszystkich gospodarstw domowych i stanowi 50 proc. tej stawki. Pozwala to na wyodrębnienie osób, których wydatki odbiegają od poziomu przeciętnego.

Natomiast ubóstwo ustawowe opiera się na progu dochodowym ustanowionym przez ustawę o pomocy społecznej. Próg jest aktualizowany co kilka lat i służy do wyznaczania grup obywateli kwalifikujących się do programów wsparcia socjalnego.

GUS: ubóstwo skrajne dotyka 4,2 proc. Polaków

Z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu „Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2021 roku” wynika, że zasięg ubóstwa skrajnego wyniósł w ubiegłym roku 4,2 proc. Oznacza to spadek o 1 punkt proc. Stopa ta utrzymuje się na poziomie 4-5 proc. od 2016 roku.

Według wstępnych wyników spisu powszechnego w 2021 roku w Polsce mieszkało 38 mln 511 tys. osób. Pozwala nam to wyliczyć, że skrajne ubóstwo dotknęło 1 mln 617 tys. Polaków.

Zasięg ubóstwa relatywnego w 2021 roku wyniósł 12 proc. Gdy znów odniesiemy to do wyników spisu powszechnego, dowiemy się, że w takiej sytuacji znajdowało się 4 mln 621 tys. Polaków.

Tymczasem zasięg ubóstwa ustawowego wyniósł 6,5 proc. i był o 2,6 punktów proc. niższy niż rok wcześniej. Prawo do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej miało 2 mln 503 tys. mieszkańców Polski.

Minimum egzystencji dla osoby samotnej to 671 zł 

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych co roku publikuje informacje o poziomie i strukturze minimum egzystencji. Próg jest podawany dla gospodarstw domowych osób w wieku produkcyjnym oraz gospodarstw emeryckich z wyszczególnieniem odmiennej liczby członków rodziny.

W 2021 roku próg minimum egzystencji dla samotnej osoby w wieku produkcyjnym wynosił średnio 671,36 zł, natomiast dla samotnego emeryta 637,84 zł. W przypadku większych gospodarstw domowych próg był następujący:

 • gospodarstwo 2-osobowe: 575,70 zł na osobę,
 • gospodarstwo 3-osobowe z małym dzieckiem: 554,27 zł na osobę,
 • gospodarstwo 3-osobowe ze starszym dzieckiem: 604,90 z na osobę,
 • gospodarstwo 4-osobowe z młodszym i starszym dzieckiem: 582,44 zł na osobę,
 • gospodarstwo 5-osobowe: 598,99 zł na osobę,
 • gospodarstwo 2-osobowe emeryckie: 542,20 zł na osobę.

Poverty Watch: 1,6 mln Polaków żyje skrajnie ubogo

W październiku ukazał się raport „Poverty Watch 2022” organizacji European Anti Poverty Network (EAPN). Skrajne ubóstwo spadło do poziomu 4,2 proc., co oznacza, że w tak trudnej sytuacji finansowej znajdowało się 1,6 mln Polaków, w tym 333 tys. dzieci i 246 tys. seniorów.

EAPN donosi, że liczba osób w skrajnym ubóstwie spadła o ok. 400 tys. względem 2020 roku. Podobnie wśród dzieci i seniorów – liczba ta spadła odpowiednio o ok. 77 tys. i 67 tys.

Według raportu granica ubóstwa skrajnego zwiększyła się z powodu inflacji. Różnica wyniosła ok. 20 zł w 2021 roku w stosunku do kwoty przeliczonej z inflacją faktyczną 5,1 proc. EAPN szacuje, że wzrost granicy ubóstwa skrajnego w 2022 roku może wynieść nawet 100 zł. Przy rocznej inflacji 14,2 proc. granica ta wyniosłaby już 790 zł.

Prognozy organizacji nie są optymistyczne. W najbliższych latach zasięg ubóstwa może wzrosnąć o 2 punkty proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy