Strona główna Wypowiedzi Ile osób korzystało z zasiłku pielęgnacyjnego?

Ile osób korzystało z zasiłku pielęgnacyjnego?

Ile osób korzystało z zasiłku pielęgnacyjnego?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Bo też rodzice podnoszą kwestie niewaloryzowanego od 2006 roku zasiłku pielęgnacyjnego 153 złote. (…) Tylko osób korzystających z tego zasiłku jest około miliona. To jest miliard siedemset wydatków rocznie.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 20.03.2014

Według publikacji Głównego Urzędu Statystycznego – ,,Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2012 roku’’ (s. 58), z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystało przeciętnie 917600 osób, na które wydano z budżetu państwa 1 684 659 miliarda złotych.

W 2012 r. zwiększyła się liczba osób korzystających ze świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne), które przyznawane są niezależnie od wysokości dochodu rodziny. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wyniosła 153 zł miesięcznie. Najwięcej zasiłków (403,5 tys.) przyznano osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i osoby, dlatego przyznawany jest nie na okres zasiłkowy, lecz na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Przeznaczony jest dla niepełnosprawnych dzieci i niepełnosprawnych osób dorosłych oraz dla osób, które ukończyły 75 lat.

Od 1 września 2006 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł, przed zmianami wynosił 144 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy