Czas czytania: około min.

Stanisław Tyszka o stawkach VAT na energię elektryczną

28.01.2019 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, stawka podatku VAT na energię elektryczną w Polsce nie jest najwyższa w Unii Europejskiej. 5% VATu na prąd nie obowiązuje w 8 państwach UE. We Francji obowiązuje mieszana stawka podatku VAT, a sama konsumpcja objęta jest progiem 20%.

Według danych Komisji Europejskiej, zawartych w raporcie poświęconym stawkom podatku VAT na obszarze Unii Europejskiej (Tabela VI: VAT rates generally applied in the Member States to certain products or services; Energy products; Electricity), stanem na 1 lipca 2018 roku, stawka podatku VAT na energię elektryczną wynosiła odpowiednio:

  • Polsce – 23%,
  • Wielkiej Brytanii – 5%.

W przypadku Francji w odniesieniu do energii elektrycznej stosuje się jednak mieszaną stawkę podatku VAT. Obniżonym progiem 5,5% podatku VAT objęta jest część stała rachunku (abonament), natomiast faktyczna konsumpcja energii elektrycznej objęta jest standardowym progiem 20% VAT.

Oprócz Wielkiej Brytanii, stawka 5% VAT na energię elektryczną obecna jest jedynie na Malcie. Stawka 8% VAT obowiązuje z kolei w Luksemburgu. W pozostałych krajach unijnych obowiązują już dwucyfrowe stawki podatku VAT na energię elektryczną.

Najwyższą stawką VAT na energię elektryczną w Unii Europejskiej objęci są obywatele Węgier (27% VAT), Danii i Szwecji (25% VAT). W Chorwacji, podobnie jak we Francji, obowiązuje stawka mieszana (25% / 13%). Wyższą stawkę od Polski ma również Finlandia (24%).

Warto w tym kontekście przytoczyć również dane Eurostatu poświęcone obciążeniu podatkowemu w łącznej cenie energii elektrycznej. Względny udział podatków w drugiej połowie 2017 r. był najniższy na Malcie (4,8 %), gdzie do ceny bazowej dolicza się niską stawkę podatku VAT, a gospodarstwom domowym nie nalicza się żadnych innych podatków. Najwyższe podatki pobierano w Danii, gdzie podatki i opłaty stanowiły 69,4 % ostatecznej ceny. Polska znalazła się w tym zestawieniu poniżej średniej unijnej.

Również ostateczna cena energii elektrycznej w Polsce, pomimo 23-procentowej stawki podatku VAT, należy do jednych z niższych w Unii Europejskiej.

Zgodnie z powyższym, oceniamy wypowiedź jako fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub