Czas czytania: około min.

Węgry nie są w stanie zablokować unijnych sankcji? Sprawdzamy

10.05.2022 godz. 16:30

Wypowiedź

fot. gov.pl / CC BY-NC-ND 3.0 PL / modyfikacje demagog.org.pl

Fałsz

Analiza w pigułce

 • Sankcje są wprowadzane przez Radę UE poprzez decyzję, która musi zostać przyjęta jednomyślnie
 • Zatem niezależnie od tego, czy Niemcy sprzeciwiałyby się sankcjom na surowce energetyczne z Rosji, czy też nie, Węgry są w stanie zablokować sankcje samodzielnie.
 • W związku z powyższym wypowiedź Jakuba Kumocha uznajemy za fałszywą.
 • Procedura przyjęcia sankcji różni się od procedury wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej.
 • Do przyjęcia sankcji konieczna jest jednomyślność, podczas gdy do wyboru przewodniczącego wymagana jest większość kwalifikowana. Zatem jedno państwo nie jest w stanie zablokować wyboru na to stanowisko.

Krytyka Niemiec, próba obrony Węgier?

Obóz władzy krytycznie wypowiada się na temat postawy Niemiec wobec wojny w Ukrainie. Niemcy mają być bowiem wśród państw (obok Austrii i Węgier), które sprzeciwiają się wprowadzeniu embarga na rosyjską ropę.

W trakcie wizyty w programie Woronicza 17 Jakub Kumoch porównał siłę i sprawczość Berlina i Budapesztu w ramach struktur unijnych. Zdaniem sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta za blokadę sankcji należy obarczyć winą Niemcy, a same Węgry nie są w stanie sprawić, że sankcje nie zostaną implementowane. 

Jak przyjmowane są sankcje?

Sankcje w Unii Europejskiej są wprowadzane decyzją Rady w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB). Z wnioskiem o implementację sankcji występuje Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Zanim sankcje zostaną przedstawione, opracowaniem sankcji zajmują się odpowiednie organy przygotowawcze Rady:

 • grupa robocza odpowiedzialna za region geograficzny, w którym leży państwo obejmowane sankcjami,
 • grupa robocza radców ds. stosunków zewnętrznych (RELEX),
 • Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper II),
 • w razie potrzeby Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa.

Po uzgodnieniu pakietu sankcji do podjęcia decyzji o ich ustanowieniu wymagana jest jednomyślność. Oznacza to, że każde państwo członkowskie musi wyrazić zgodę na implementację sankcji.

Jak sankcje są wdrażane w życie?

Jeżeli decyzja przewiduje, że sankcje obejmą zamrożenie aktywów lub inne sankcje gospodarcze i finansowe, to do ich wdrożenia potrzebne jest jeszcze rozporządzenie Rady. Jest ono proponowane wspólnie przez Wysokiego Przedstawiciela oraz Komisję Europejską. Propozycja ta jest analizowana przez grupę RELEX, następnie przekazywana Coreperowi i Radzie do przyjęcia.

Rozporządzenie wskazuje dokładny zakres środków i szczegóły ich wykonania. Jako akt prawny o zasięgu ogólnym, wiąże ono każdą osobę i każdy podmiot w UE (podmiot gospodarczy, organ władzy publicznej itd.).

Decyzja Rady wchodzi w życie z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Decyzja i rozporządzenie są przyjmowane razem, tak aby ich skutki następowały jednocześnie, co jest szczególnie ważne w przypadku zamrożenia aktywów. Sankcje określone w decyzji są wykonywane przez państwa członkowskie. Komisja natomiast ma za zadanie sprawdzać, czy wdrożyły one przepisy terminowo i we właściwy sposób.

Jak wybierany jest przewodniczący Rady Europejskiej?

Procedura wyboru szefa Rady Europejskiej różni się od procedury wdrażania sankcji większością potrzebną do podjęcia decyzji. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej (art. 15. ust 5.) Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego większością kwalifikowaną. Do wyboru przewodniczącego muszą zostać spełnione dwa warunki:

 • 55 proc. państw członkowskich głosuje „za” – w praktyce 15 z 27 państw,
 • wniosek popierają państwa członkowskie reprezentujące co najmniej 65 proc. ogółu ludności UE.

Warunki te zostały spełnione w przypadku ponownego wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Wówczas kandydaturę poparło 27 państw, a przeciw głosowała wyłącznie Polska.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub