Strona główna Wypowiedzi Wzrost inflacji oraz płac. W jakim stopniu się równoważą?

Wzrost inflacji oraz płac. W jakim stopniu się równoważą?

Wzrost inflacji oraz płac. W jakim stopniu się równoważą?

Jarosław Sellin

Rok do roku średnie wynagrodzenie Polaków wzrosło o 15 proc. i inflacja też jest w granicach 15 proc.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kawa na ławę, 11.09.2022

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 roku w porównaniu z lipcem 2021 roku było wyższe o 15,8 proc.
 • Inflacja w lipcu 2022 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego wzrosła o 15,6 proc.
 • Oznacza to, że realne wynagrodzenie wzrosło o 0,2 proc. W dwóch poprzednich miesiącach notowaliśmy pod tym względem spadki.
 • Wypowiedź Jarosława Sellina uznajemy za prawdziwą.

Wzrost inflacji oraz wynagrodzeń

Jarosław Sellin, goszcząc w programie „Kawa na ławę” w TVN24, porównał ze sobą wzrost wynagrodzeń oraz inflacji, mówiąc, że te wzajemnie się równoważą. Do zweryfikowania tych informacji wykorzystaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego z lipca. To z tego okresu pochodzą najnowsze porównywalne ze sobą dane nt. zarówno inflacji, jak i wzrostu wynagrodzeń.

Według danych zawartych w szybkim szacunku opublikowanym przez GUS w sierpniu 2022 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 16,1 proc. r/r. W stosunku do lipca 2022 roku ceny wzrosły o 0,8 proc. Jeśli jednak chodzi o wynagrodzenia, raport za sierpień nie został jeszcze opublikowany.

Wzrost inflacji oraz płac w stosunku do poprzedniego roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 roku w porównaniu z lipcem 2021 roku było wyższe15,8 proc. i wyniosło 6 778,63 zł (brutto). Względem czerwca 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 3,4 proc.

Inflacja w lipcu 2022 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego wzrosła o 15,6 proc. (przy wzroście cen towarów o 16,9 proc. i usług o 11,7 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,5 proc. (w tym usług o 1,2 proc. i towarów o 0,3 proc.).

Oznacza to, że w lipcu w sektorze przedsiębiorstw realna roczna dynamika przeciętnego wynagrodzenia wyniosła 0,2 proc. 

Tym samym po dwóch miesiącach realny wzrost wynagrodzeń znowu miał wartość dodatnią. Wcześniej, w czerwcu i maju inflacja przeważała nad wzrostem wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. 

Czynniki mające wpływ na wzrost wskaźnika inflacji

Na wzrost wskaźnika cen towarów i usług w porównaniu z lipcem ubiegłego roku wpłynęły wyższe ceny w zakresie:

 • mieszkania (o 21,8 proc.),
 • żywności (o 15,9 proc.),
 • transportu (o 27,7 proc.),
 • restauracji i hoteli (o 16,4 proc.),
 • rekreacji i kultury (o 11,3 proc.).

Czynniki te podniosły wskaźnik odpowiednio o: 5,43 punktów proc., 3,84 punktów proc., 2,67 punktów proc., 0,78 punktów proc. i 0,70 punktów proc.

Wzrost zatrudnienia

W lipcu 2022 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lipcem 2021 roku było wyższe o 2,3 proc. i wyniosło 6,5 mln etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się minimalnie (o 0,2 proc.).

GUS podaje, że zwiększenie przeciętnego zatrudnienia w lipcu 2022 roku było wynikiem m.in. większej liczby pracowników sezonowych, zwiększania wymiarów etatów, a także mniejszej absencji chorobowej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy