Czas czytania: około min.

Za ile zgonów wśród dzieci odpowiedzialne są samobójstwa?

09.07.2021 godz. 13:13

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons / modyfikacje demagog.org.pl

Fałsz

Analiza w pigułce

  • Statystyki policyjne wskazują, że w 2020 roku w grupie wiekowej 0-18 lat odnotowano 107 prób samobójczych zakończonych zgonem.
  • Według Banku Danych Lokalnych GUS ogólna liczba zgonów dzieci (przedział wiekowy 0-18 lat) w 2020 roku to 2 259, tymczasem dla grupy wiekowej 7-18 liczba ta wyniosła 714.
  • W grupie wiekowej 7-18 lat zgony z powodu samobójstwa stanowiły niecałe 15 proc. Nawet przy założeniu, że Franciszek Sterczewski miał na myśli zgony dzieci po 7. roku życia, jego wypowiedź nie ma pokrycia w danych. W związku z tym oceniamy ją jako fałszywą.
  • W całej populacji dzieci zgony z powodu samobójstwa wyniosły 4,7 proc.

Kontekst wypowiedzi

W dniach 23-24 czerwca 2021 roku odbyło się 33. posiedzenie Sejmu. Drugiego dnia jednym z punktów obrad była Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2020 roku. Poseł Kolacji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski w swoim wystąpieniu odniósł się z mównicy sejmowej do kwestii samobójstw popełnianych przez dzieci, stwierdzając, że co piąta śmierć dziecka jest spowodowana odebraniem sobie życia. Prawdopodobnym źródłem tej wypowiedzi jest tweet dr. Macieja Kaweckiego, prezesa Instytutu Polska Przyszłości im. S. Lema, z marca tego roku.

Franciszek Sterczewski nawiązał także do dostępności psychologów w polskich szkołach. Według posła opiekę psychologiczną zapewnia jedynie 60 proc. placówek w skali całego kraju. Problem dostępności psychologów w szkołach opisywaliśmy już przy okazji analizy wypowiedzi Pauliny Matysiak.

Statystyki samobójstw dzieci

Według statystyk policyjnych w Polsce w wyniku próby samobójczej w 2020 roku zginęło 107 osób w wieku 0-18 lat, przy czym 106 zgonów miało miejsce w grupie 13-18 lat, a jeden w grupie 7-12 lat. Wśród młodszych dzieci nie odnotowano śmierci z powodu samobójstwa. Dla porównania – w 2019 roku życie odebrało sobie 98 osób w wieku 0-18 lat, w 2018 roku – 97, a w 2017 roku – 116. W ostatnich latach do zdecydowanie największej liczby samobójstw dzieci (powyżej 95 proc.) dochodziło w grupie wiekowej 13-18 lat. Liczba zgonów wśród osób w wieku 7-12 lat była natomiast niewielka (maksymalnie 5 przypadków rocznie). W grupie wiekowej 0-6 lat od 2013 roku nie były odnotowywane żadne próby samobójcze zakończone śmiercią, choć w latach 1999–2012 zarejestrowano 26 takich przypadków.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 roku doszło do 2 259 zgonów wśród osób w wieku 0-18 lat. Samobójstwa stanowiły zatem zaledwie 4,7 proc. łącznej liczby zgonów dzieci. Skoro jednak w ostatnich latach nie dochodziło do samobójstw dzieci poniżej 7. roku życia, należy sprawdzić również statystykę zgonów dla osób w wieku 7-18 lat. Według GUS w tej grupie w 2020 roku miało miejsce 714 zgonów. Zgony z powodu samobójstwa stanowiły w tym przypadku 14,9 proc.

W 2019 roku zmarło łącznie 2 483 osób do 18. roku życia, w tym 766 osób w wieku 7-18 lat. Liczba samobójstw zakończonych zgonem wyniosła 98. Oznacza to, że w całej populacji dzieci w 2019 roku zgony z powodu samobójstwa stanowiły 3,9 proc., a wśród osób w wieku 7-18 lat – 12,7 proc.

Rok wcześniej odnotowano 2 650 zgonów wśród dzieci i młodzieży, z czego 853 dotyczyło osób po 7. roku życia. W 2018 roku liczba samobójstw zakończonych śmiercią wyniosła 98, przypadki te stanowiły zatem przyczynę 3,6 proc. wszystkich zgonów, i 11,3 proc. zgonów w grupie wiekowej 7-18 lat.

Z kolei w 2017 roku zmarło 2 671 osób w wieku 0-18 lat, w tym 750 w wieku 7-18 lat. Liczba samobójstw zakończonych zgonem w grupie dzieci i młodzieży wyniosła 116. W całej populacji dzieci w 2019 roku zgony z powodu samobójstwa stanowiły więc 4,3 proc., natomiast wśród osób w wieku 7-18 lat było to 15,4 proc.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi analizami dotyczącymi tematyki samobójstw wśród dzieci i młodzieży, m.in. wypowiedzi Szymona HołowniMarty Golbik.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub