Strona główna Wypowiedzi Zielona karta onkologiczna – kto może ją wydać pacjentowi?

Zielona karta onkologiczna – kto może ją wydać pacjentowi?

Zielona karta onkologiczna – kto może ją wydać pacjentowi?

Bartosz Arłukowicz

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Platforma Obywatelska

Karty zielone, te karty diagnostyki może wydrukować i wypełnić dla pacjenta zarówno lekarz rodzinny jak i lekarz specjalista. (…)  Różnica polega tylko na tym, ze lekarz rodzinny, który zajmuje się bardzo wieloma różnymi chorobami, ma prawo wypełnić tą kartę wtedy kiedy podejrzewa chorobę nowotworową, zaś specjalista wtedy, kiedy ja stwierdzi.

TVN 24, 27.02.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

TVN 24, 27.02.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W tekście  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst ujednolicony) znajduje się zapis:

 Art. 32a. 4. Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wydaje świadczeniobiorcy odpowiednio lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a albo ust. 2 pkt 2.

 Art. 55. ust. 2a dotyczy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, nazywanych potocznie lekarzami rodzinnymi. Warto mieć na uwadze że lekarz rodzinny także jest specjalistą (medycyny rodzinnej), natomiast rozgraniczenie na lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów w wypowiedzi ministra Arłukowicza należy uznać jako skrót myślowy. Idąc dalej, ust. 2 pkt 2 brzmi:

 Art. 32a. 2. pkt 2. Lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych […]

 Lekarzem udzielającym ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych jest lekarz specjalista.

 Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, prawdą jest że do wypisywania kart DILO są uprawnieni zarówno lekarze pierwszego kontaktu, jak i lekarze specjaliści.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy