Czas czytania: około min.

Zielona karta onkologiczna – kto może ją wydać pacjentowi?

12.03.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W tekście  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst ujednolicony) znajduje się zapis:

 Art. 32a. 4. Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wydaje świadczeniobiorcy odpowiednio lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a albo ust. 2 pkt 2.

 Art. 55. ust. 2a dotyczy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, nazywanych potocznie lekarzami rodzinnymi. Warto mieć na uwadze że lekarz rodzinny także jest specjalistą (medycyny rodzinnej), natomiast rozgraniczenie na lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów w wypowiedzi ministra Arłukowicza należy uznać jako skrót myślowy. Idąc dalej, ust. 2 pkt 2 brzmi:

 Art. 32a. 2. pkt 2. Lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych […]

 Lekarzem udzielającym ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych jest lekarz specjalista.

 Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, prawdą jest że do wypisywania kart DILO są uprawnieni zarówno lekarze pierwszego kontaktu, jak i lekarze specjaliści.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.