Jarosław Kaczyński

Prawda - 14
Fałsz - 4
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 2