Ile odpadów w Polsce podlega recyklingowi?

Poniedziałkowym gościem Sygnałów Dnia w radiowej Jedynce był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska Sławomir Mazurek. Rozmowa dotyczyła nowych regulacji w zakresie gospodarowania odpadami. Wiceminister przytoczył dane dotyczące poziomu odzysku odpadów w Polsce.

Sprawdzone wypowiedzi

Sławomir Mazurek

Do roku 2020 ten poziom (odzysku odpadów w Polsce – przyp. Demagog) powinien wynosić 50%, dzisiaj to jest 26%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z przyjętą w 2008 roku Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, państwa członkowskie UE są zobowiązane do 2020 roku uzyskać poziom ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych na poziomie 50%. Recyklingowi mają być poddawane papier, metal, plastik i szkło oraz, w miarę możliwości, inne odpady (pod warunkiem, że są podobne do odpadów z gospodarstw domowych).

Tymczasem, według ostatnich danych GUS w 2015 roku do recyklingu przeznaczono 2866,9 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowi 26,4% ogólnej ilości odpadów komunalnych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >