Czas czytania: około min.

Pandemia COVID-19. Jak powszechna jest praca z domu?

24.05.2021 godz. 11:10

W ostatnich dniach Eurostat podzielił się statystykami na temat pracy zdalnej w 2020 roku. Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na zwiększenie odsetka osób pracujących z domu? Jak Polska wypada na tle państw członkowskich Unii Europejskiej? Odpowiedzi na te pytania w artykule poniżej.

Eurostat to Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (UE) odpowiedzialny za publikacje statystyk i wskaźników dotyczących państw członkowskich UE, które umożliwiają porównywanie krajów oraz regionów między sobą.

Jednym z obszarów badań Eurostatu jest mierzenie cech rynku pracy, np. wskaźników aktywności zawodowej czy wskaźników zatrudnienia. W okresie pandemii COVID-19 środowisko pracy uległo przeobrażeniu – stosowanie zasady dystansu społecznego wiązało się z przejściem na pracę zdalną (tzw. home office).

Według metodologii Eurostatu „praca z domu” oznacza wykonywanie w domu jakiejkolwiek produktywnej pracy związanej z bieżącym zatrudnieniem przez co najmniej połowę dni przepracowanych w okresie referencyjnym wynoszącym cztery tygodnie. Udostępniony zbiór danych umożliwia analizę obserwacji wskaźnika zdefiniowanego jako procent osób pracujących z domu względem całkowitego zatrudnienia, według płci, wieku i statusu zawodowego.

Praca zdalna w dobie pandemii COVID-19

W 2020 roku 12,3 proc. zatrudnionych osób w wieku 15-64 lat w Unii Europejskiej zwykle pracowało z domu, chociaż w ciągu ostatniej dekady odsetek ten utrzymywał się na stałym poziomie ok. 5 proc.

Źródło: Eurostat

Finlandia znalazła się na szczycie listy państw członkowskich UE pod względem pracy zdalnej – w 2020 roku było to 25,1 proc. wszystkich zatrudnionych. Za Finlandią uplasował się Luksemburg (23,1 proc.) i Irlandia (21,5 proc.). Z kolei najniższy odsetek osób pracujących w domu odnotowano w Bułgarii (1,2 proc.), Rumunii (2,5 proc.), Chorwacji (3,1 proc.) i na Węgrzech (3,6 proc.). Polska z wynikiem 8,9 proc. plasuje się 15. miejscu wśród 27 państw UE, nieco poniżej unijnej średniej.

W porównaniu do 2019 roku najwyższy wzrost względny o 268 proc. odnotowała Grecja (z 1,9 proc. do 7,0 proc.), natomiast największy bezwzględny wzrost o 14,5 punktu proc. zanotowała Irlandia (z 7,0 proc. do 21,5 proc.). Co interesujące, Norwegia jest jedynym z badanych państw, w którym nastąpił spadek procentu osób pracujących zdalnie (z 5,0 proc. do 4,7 proc.).

Źródło: Eurostat

Jeśli chodzi o wykonywanie obowiązków służbowych z domu, można zaobserwować różne tendencje w zależności od wieku i płci pracowników. W 2020 roku większy odsetek kobiet (13,2 proc.) niż mężczyzn (11,5 proc.) zgłosił, że zazwyczaj pracuje zdalnie. Wśród analizowanych krajów znalazło się jednak kilka, w których z domu pracuje więcej mężczyzn niż kobiet. Są to: Łotwa (4,7 proc. do 4,2 proc.), Islandia (9,1 proc. do 8,3 proc.), Szwecja (7,7 proc. do 6,9 proc.), Norwegia (5,1 proc. do 4,1 proc.), Niemcy (15,4 proc. do 14,1 proc.) oraz Holandia (18,8 proc. do 16,7 proc.). W Polsce pracę z domu deklaruje 7,6 proc. mężczyzn i 10,5 proc. kobiet w wieku 15-64 lat.

W porównaniu z innymi grupami wiekowymi osoby młodsze rzadziej pracowały w domu w 2020 roku. Tylko 6,3 proc. osób w wieku 15-24 lat zgłosiło, że zazwyczaj pracuje zdalnie, w porównaniu z 13,0 proc. osób w wieku 25-49 lat i 12,4 proc. osób w wieku 50-64 lat. W Polsce dla tych samych grup wiekowych procentowe wskazania wynosiły odpowiednio 4,0 proc. dla najmłodszej grupy, 9,5 proc. dla drugiej z wymienionych grup oraz 8,6 proc. dla najstarszych osób.

Autorzy zaznaczają, że przyczyny techniczne oraz pandemia COVID-19 miały negatywny wpływ na proces zbierania danych z 2020 roku dla Niemiec. Więcej informacji pod linkiem.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub