Czas czytania: około min.

Zatrudnienie obywateli spoza UE. Najnowsze dane Eurostatu

17.06.2021 godz. 12:10

Sprawdzamy najnowsze dane dotyczące zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Eurostat, czyli Europejski Urząd Statystyczny, przyjrzał się poziomowi zatrudnienia wśród mieszkańców Unii Europejskiej: zarówno obywateli, obywateli migrujących, jak i osób spoza Unii, zamieszkujących jej państwa członkowskie.

Z publikacji wynika, że w 2020 roku odsetek osób pochodzących spoza UE i zatrudnionych na jej terenie był generalnie niższy niż obywateli państw Unii czy pracowników migrujących z innych państw członkowskich: odpowiednio 57,2 proc., 73,3 proc. i 73 proc.

Regionalny podział sił

Spoglądając na poszczególne regiony państw UE, na których temat dostępne były miarodajne dane, najwyższy stopień zatrudnienia wśród osób niebędących obywatelami UE odnotowano w czeskim obszarze Moraw Środkowych – 94,7 proc. Równie wysokie wskaźniki, wynoszące ponad 85 proc., zaobserwowano także w pięciu innych regionach tego kraju. W sześciu regionach Polski (na dziewięć wyodrębnionych) poziom zatrudnienia osób spoza UE wyniósł ponad 75 proc. 

Źródło: Eurostat

Z kolei największy udział procentowy na rynku pracy (95 proc.) obywateli innych państw UE w 2020 roku zanotował niemiecki region Meklemburgia-Pomorze Przednie, a ponad 85 proc. uzyskało jeszcze trzynaście innych regionów, w tym pięć w Czechach, trzy w Niemczech oraz pojedyncze regiony w Holandii, Portugalii, na Malcie, w Danii i Szwecji. Natomiast w Polsce wskaźnik zatrudnienia obywateli innych państw UE wyniósł powyżej 75 proc.

W trzydziestu czterech regionach UE pracę posiadało poniżej 50 proc. obcokrajowców przybyłych spoza Unii Europejskiej, przy czym poniżej 40 proc. dotyczyło mieszkańców zamorskiego regionu Gujany Francuskiej, a poniżej 30 proc. – belgijskich regionów prowincji Hainaut i prowincji Liège.

W przypadku migrujących obywateli Unii najniższy stopień zatrudnienia odnotowano w ośmiu regionach południowych dwóch państw członkowskich: Sycylii, Sardynii, Apulii, Kampanii, Basilicaty oraz Kalabrii we Włoszech, a także w północnym i środkowym regionie Grecji.

Zatrudnienie osób posiadających obywatelstwo kraju, w którym podjęli pracę

Najwyższy udział procentowy (powyżej 85 proc.) zatrudnionych wśród obywateli danego kraju odnotowało dziesięć regionów niemieckich (Chemnitz, Drezno, Tybinga, Stuttgart, Fryburg, Górna Bawaria, Górna Frankonia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Lipsk, Szwabia), z najwyższym wynikiem w Chemnitz (87,7 proc.), oraz jeden region fiński (Alandy) i dwa regiony szwedzkie (Sztokholm i Smalandia).

Natomiast cztery regiony południowych Włoch zanotowały najniższy wskaźnik zatrudnienia wśród własnych obywateli: Apulia, Kalabria, Sycylia, Kampania (trzy z nich uzyskały wynik poniżej 50 proc.).

Lokalna integracja imigrantów

Zawodowa integracja osób przybywających do obcego kraju, zwłaszcza wśród tych niebędących obywatelami UE, sprzyja nie tylko efektywniejszej integracji społecznej i budowaniu więzi, ale może też wspomóc lokalny rozwój. Specjaliści polityki europejskiej oraz przedstawiciele instytucji europejskich zwracają także uwagę, że obserwowane obecnie starzenie się społeczeństwa Unii Europejskiej oraz postępujący spadek liczby urodzeń dzieci obywateli państw UE mogą za kilka dekad doprowadzić np. do zapaści na europejskim rynku pracy.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub