Strona główna Fake News 2 tys. zł dla migrantów? To państwa ustalają wysokość świadczeń

2 tys. zł dla migrantów? To państwa ustalają wysokość świadczeń

Fałszywe informacje o świadczeniach dla migrantów pojawiły się w mediach społecznościowych.

Banknot 50 złotych

fot. Pexels / Modyfikacje: Demagog

2 tys. zł dla migrantów? To państwa ustalają wysokość świadczeń

Fałszywe informacje o świadczeniach dla migrantów pojawiły się w mediach społecznościowych.

ANALIZA W PIGUŁCE

  • W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że migrantom przysługują ponad 2 tys. zł świadczenia pieniężnego oraz darmowe mieszkania. W części postów (1, 2, 3, 4, 5) powołano się na dyrektywę z 14 maja 2024 roku w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, którą nazwano „paktem z diabłem”.
  • Unijny dokument nie zobowiązuje Polski do wydawania migrantom świadczeń w wysokości ponad 2 tys. zł. W motywie 11 preambuły dyrektywy czytamy, że „należy ustanowić normy dotyczące warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, które są wystarczające do zapewnienia im odpowiedniego poziomu życia i porównywalnych warunków życia we wszystkich państwach członkowskich”.
  • To jednak poszczególne kraje ustalają wysokość świadczeń (motyw 60). Warunki dla migrantów mogą być mniej korzystne niż dla obywateli.

W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej fałszywych lub manipulujących wiadomości na temat migrantów.

Pod koniec czerwca na platformie X opublikowano wpis, w którym czytamy, że „migranci mają dostać 2200 zł”, „darmowe mieszkanie” oraz „na życie dodatki ok 2500 zł”. Doniesienia te skomentowano w następujący sposób [pisownia oryginalna]: „PAKT Z DIABŁEM A nie migracyjny”. Niedługo potem na Facebooku pojawiły się niemal identyczne posty (np. 1, 2, 3, 4, 5).

Zrzut ekranu posta na platformie X. Widoczna jest jego treść: „PILNE. PAKT Z DIABŁEM A nie migracyjny - migranci mają dostać 2200 zł - darmowe mieszkanie - na życie dodatki ok 2500 zł. Jak to będzie rodzina 2 plus 2 to może kwota oscylować rzędu 12 tys zł”.

Źródło: www.x.com, 17.06.2024

Komentarze internautów świadczą o tym, że część z nich uwierzyła w treść postów. „Dlaczego nikt nie próbuje pozbawić tych szaleńców władzy? Politycy chcą ukarać wyborców za głosowanie na „uśmiechniętą Polskę” ??? Nie ma w tym kraju ludzi którym zależy?” [pisownia oryginalna] – napisał jeden z użytkowników platformy X. Pojawiły się też komentarze zawierające mowę nienawiści, np. [pisownia oryginalna]: „Zaje…cie, sumując wszystkie benefity to przeciętny kozoj…a dostanie więcej niż pracownik pogotowia medycznego PRACUJĄCY na 1,5 etatu, który ludzkie życie. Obrzydliwe nieroby”.

Do jakiego dokumentu odnoszą się wpisy i co z niego wynika w kontekście zasiłków dla migrantów?

W postach (1, 2, 3, 4, 5) czytamy, że zawarto „PAKT Z DIABŁEM A nie migracyjny”. Mowa o unijnej dyrektywie z 14 maja 2024 roku w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. W motywie 11 preambuły dokumentu zawarto następujące informacje:

„Należy ustanowić normy dotyczące warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, które są wystarczające do zapewnienia im odpowiedniego poziomu życia i porównywalnych warunków życia we wszystkich państwach członkowskich. Harmonizacja warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową powinna pomóc w ograniczaniu wtórnego przemieszczania się tych osób, na które wpływ ma zróżnicowanie warunków ich przyjmowania”.

Jak widzimy, w motywie 11 nie wspomniano o wysokości świadczeń mających przysługiwać migrantom. Informacji na ten temat nie znajdziemy również w żadnym innym miejscu dyrektywy. W dokumencie nie ma także wiadomości o darmowych mieszkaniach rzekomo przysługujących migrantom.

Kto i jak ustala świadczenia – warunki dla migrantów mogą być mniej korzystne niż dla obywateli

Zgodnie z motywem 60 preambuły dyrektywy konieczne jest „określenie przez państwa członkowskie wartości świadczeń materialnych […] zapewnianych w postaci świadczeń pieniężnych lub talonów” przysługujących takim osobom.

Omawiane posty (1, 2, 3, 4, 5) zostały napisane w emocjonalnym tonie, przez co mogą powodować niechęć do migrantów i wywoływać poczucie niesprawiedliwości. Jednak z motywu 60 preambuły unijnej dyrektywy jasno wynika, że to państwa członkowskie ustalają wysokość świadczeń, a kwota przyznawana osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową nie musi być taka sama jak w przypadku obywateli.

„Państwa członkowskie powinny móc przyznać osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową mniej korzystne warunki traktowania niż obywatelom, zgodnie z niniejszą dyrektywą”.

Stanowisko polskiego rządu – „nie będzie żadnych wyższych świadczeń niż dla Polaków”

Stanowisko polskiego rządu w tej sprawie wyraziła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Podkreśliła na antenie Polsat News, że „nie jest wyobrażalne to, żeby polscy obywatele, którzy korzystają z systemu pomocy społecznej, którzy korzystają ze świadczeń, z zasiłku, byli w jakikolwiek sposób gorzej traktowani” niż migranci [czas nagrania 05:26].

Z kolei Maciej Duszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przekazał w wywiadzie dla Radia Zet, że „na pewno nie będzie żadnych wyższych świadczeń niż dla Polaków – to jest absolutna oczywistość” [czas nagrania 30:16].

Skąd pochodzi informacja o kwocie ponad 2 tys. zł?

Zgodnie z informacjami zawartymi we wpisach (1, 2, 3, 4, 5) migranci przebywający w Polsce będą mogli liczyć na identyczne świadczenia co w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, np. w Niemczech.

W tym kraju funkcjonuje tzw. świadczenie obywatelskie, o który mogą wnioskować bezrobotni obywatele, ich rodziny, a także osoby wykazujące niski dochody. Beneficjentami takiego wsparcia finansowego, zgodnie z niemieckim prawem, mogą być również cudzoziemcy po spełnieniu konkretnych warunków – dotyczy to np. uchodźców z Ukrainy.

Wysokość świadczenia zależy od liczby i wieku osób, którego dotyczy. W przypadku samotnej osoby możemy mówić o kwocie 563 euro (ok. 2,4 tys. zł).

Nie ma to jednak wpływu na wysokość świadczeń dla migrantów w Polsce. Jak wynika z informacji dostępnych na stronie Urzędu do spraw Cudzoziemców, obcokrajowcy niemieszkający w ośrodku mogą pobierać świadczenie pieniężne, którego miesięczna kwota wynosi 750 zł, jeśli mowa o samotnej osobie. W przypadku migrantów przebywających w ośrodku wysokość „kieszonkowego” to 50 zł miesięcznie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać