Strona główna Fake News „Agenda 2030” i pandemia: uwaga na fałszywe informacje

„Agenda 2030” i pandemia: uwaga na fałszywe informacje

Wprowadzający w błąd film znów zyskuje popularność w sieci.

Screenshot wpisu, który pojawił się na Facebooku, szerzącego nieprawdziwe tezy. W filmiku przytacza się Agendę 2030, fake newsa, że pandemia była zaplanowana, a elity chcą rzekomo zabić ludzkość.

fot. Facebook i Pixabay / Modyfikacje: Demagog

„Agenda 2030” i pandemia: uwaga na fałszywe informacje

Wprowadzający w błąd film znów zyskuje popularność w sieci.

Analiza w pigułce

Zdarza się, że filmy z fałszywymi treściami wracają po jakimś czasie do mediów społecznościowych i ponownie zyskują popularność. Przykładem jest jedno z nagrań, które analizowaliśmy w listopadzie 2022 roku. Ponownie pojawiło się ono w sieci w marcu 2024 roku.

Prezentuje ono rzekome dowody na istnienie planu, który ma zakładać wprowadzenie rządów opartych na kontroli i ograniczaniu wolności [czas nagrania 4:36]. Jednym z jego punktów ma być „zaplanowana” pandemia [czas nagrania 1:20]. 

Z omawianego filmu wynika, że dowody na prawdziwość wspomnianych planów znajdują się w kilku publikacjach. Należą do nich rzekomo:

Zrzut ekranu omawianego posta na Facebooku. W kadrze dołączonego filmu znajduje się strona tytułowa książki „TECH. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego”. Podpisano je słowami: „Pytanie co dzieje się na świecie od 4 lat….? odpowiedź znajdziesz w filmie (zrób Pauze i powieksz 2 palcami) Książka TECH Jana Białka”.

Źródło: www.facebook.com, 14.03.2024

Omawiany post udostępniło 4,2 tys. użytkowników. Zareagowano na niego 3,8 tys. razy i zostawiono pod nim ponad 620 komentarzy. Jak pisali użytkownicy: „Ręce opadają już od dawna o tym mówię i przykro mi jak patrzą na mnie jak na kosmitę.”, „Odkryles agendy ONZ, wow. Coś Ci powiem… To już druga.”, „Oni przed nami niczego nie ukrywają Sęk w tym że wiedzą doskonale iż ludzie nie interesują się tym a jeśli już ktoś coś powie to nie wierzą . […]” [pisownia oryginalna].

Odwołanie do znanej teorii spiskowej

filmie słyszymy: „To jest plan. To jest plan, który jest wytyczony. To, co nas czeka. Wszystkich. Mnie. Ciebie. […] W tym miejscu to było zaplanowane. To jest po 12 roku” [czas nagrania 1:10]. 

nagraniu odwołano się do teorii spiskowej mówiącej o tym, że ważne wydarzenia ostatnich lat, jak np. pandemia COVID-19, były zaplanowane w celu wdrożenia systemu oligarchicznego, w którym ludzie zostaną zniewoleni. Teoria ta ma wiele różnych wersji.

Pandemia nie została „wprowadzona” w ramach spisku „globalnych elit”. Dokumenty przedstawione na nagraniu nie ujawniają realizacji tajnego planu wdrożenia nowego ustroju. Zostały wyrwane z kontekstu, by udowadniać fałszywe twierdzenia.

Omawiamy źródła, które mają poświadczać teorię o „planach”

nagraniu wykorzystano m.in. książkę „TECH. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego” [czas nagrania 01:51]. Według opisu wydawcy „TECH…” ma zwracać uwagę na „problematykę wdrażania do 2040 roku nowych technologii i powstającego w związku z tym ewolucyjnego środowiska technologicznego oraz problematykę mechanizacji człowieka i środowiska naturalnego”.

Inne przytoczone w nagraniu źródła (znalezione w książce „TECH”), tj. rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ „Agenda 2030”, „Scenarios for the Future of Technology and International Development i praca „Converging Technologies for Improving Human Performance” to prawdziwe publikacje, których treść jest dostępna dla każdego. Żadna z nich nie opisuje planów przejęcia władzy nad światem.

O czym jest raport The Rockefeller Foundation?

filmie widzimy też oś czasu [czas nagrania 0:32], która została opracowana na podstawie raportu opublikowanego przez The Rockefeller FoundationGlobal Business Network. Według informacji podanych na nagraniu w raporcie przedstawiono strategię zakładającą wprowadzenie następujących etapów: pandemia, ograniczenie wolności, otwarte bunty społeczne [czas nagrania 1:31].

Raport jest dostępny w domenie publicznej. Ma on charakter czysto teoretyczny, a jego celem jest przybliżenie odpowiedzi na pytanie: „Jak technologia może wpłynąć na bariery w budowaniu elastycznego i sprawiedliwego wzrostu w krajach rozwijających się ciągu następnych 15–20 lat?”. Tym samym dokument ten analizuje możliwe ścieżki rozwoju technologicznego, nie mając na celu ich praktycznego stosowania. 

Recesja, industrializacja, katastrofy: inne scenariusze rozpatrywane w raporcie

Jeden ze scenariuszy przedstawiał motyw pandemii. Czysto hipotetycznie zakładał, że wybuchłaby w 2012 roku i w 7 miesięcy pochłonęłaby 8 mln ludzi, a jej ofiarami byłyby głównie nastolatki. Była to teoretyczna symulacja wymyślona na potrzeby opracowania potencjalnych ścieżek rozwoju, m.in. technologii czy myśli politycznej, które miałyby pomóc w podejmowaniu decyzji w czasach podobnego kryzysu.

Inne rozpatrywane scenariusze opowiadają o świecie, w którym nastąpiła recesja. W kolejnym wręcz przeciwnie: ludzkość szybko podniosła się po kryzysie finansowym 2008–2010, nastąpiła szybka industrializacja, a na świecie pojawiły się kolejne megamiasta. Był również scenariusz, który mówił o rzeczywistości, w której zintensyfikowały się katastrofy naturalne, ekologiczne, a także ataki terrorystyczne.

W chwili powstawania raportu nie dało się przewidzieć, czy któryś ze scenariuszy się ziści. Nawet trafne teoretyzowanie i przewidywanie nie oznacza, że ktoś odpowiada za wywołanie konkretnych zdarzeń. Tym bardziej, jeśli chodzi o zjawiska o skomplikowanym charakterze, globalnym zasięgu i ze sporą liczbą ewentualnych czynników losowych. Do takich należą pandemia czy wojna.

Czym jest „Agenda 2030”?

Kolejnym dokumentem przedstawionym w filmie jest „Agenda 2030” [czas nagrania 4:28]. Analizowaliśmy już przekazy publikowane w sieci, które zakładały, że dokument ten ma być kolejnym elementem planu wdrożenia „wielkiego resetu”.

Rezolucję przyjęło Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 września 2015 roku. Przedstawia ona plan poprawy poziomu dobrobytu czy warunków środowiskowych. Opisuje „17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań”, w które wlicza się m.in. przestrzeganie praw człowieka, uzyskanie równości płci, w tym „wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt”, czy ochrona środowiska. To ogólna wizja rozwoju ludzkości, a nie konkretne rozwiązania.

Opracowanie opisuje możliwości, nie plany

nagraniu zobaczyć można też tytuł opracowania „Converging Technologies for Improving Human Performance” [czas nagrania 4:26]. Opisuje ono możliwy rozwój badań i edukacji we wszystkich dziedzinach nauk ścisłych oraz inżynierii (poza medycyną). Dotyczy strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju, która ma połączyć różne rodzaje technologii na podstawie kognitywistyki (dziedzina nauki zajmująca się obserwacją, analizą i modelowaniem działania zmysłów, mózgu i umysłu).

Według autorów „Converging Technologies for Improving Human Performance” połączenie dyscyplin nauki i technologii „po raz pierwszy pozwala na zrozumienie świata naturalnego, społeczeństwa i badań naukowych jako ściśle powiązanych złożonych, hierarchicznych systemów”.

Praca łączona jest przez zwolenników teorii spiskowych z narracją o rzekomym „wielkim resecie”, zakładającą, że elity świata realizują tajemny plan wprowadzenia nowego, globalnego porządku politycznego i społecznego. Według jednej z wersji teorii zmiana ma być przeprowadzona z wykorzystaniem zaawansowanych technologii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać