Strona główna Wypowiedzi Adam Hofman w Rozmowie Dnia o państwach bałtyckich

Adam Hofman w Rozmowie Dnia o państwach bałtyckich

Adam Hofman w Rozmowie Dnia o państwach bałtyckich

Adam Hofman

mamy sojuszników, którzy także czują się zagrożeni, to znaczy państwa nadbałtyckie, a także państwa regionu

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prezydent Bronisław Komorowski odbył konsultacje z głowami państw bałtyckich (Estonia, Litwa, Łotwa), podczas których ustalono wspólne stanowisko w sprawie sytuacji na Ukrainie. Państwa wspólnie wezwały do użycia art.  4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który stanowi, że “Strony będą się konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron.”

Podobne stanowisko zajęły wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej. Republika Czeska wydała stanowczo krytyczne oświadczenie na temat agresji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Minister spraw zagranicznych Rep. Czeskiej porównał działania armii rosyjskiej zostały do inwazji ZSRS na Czechosłowację w 1968 r.  Ambasador Federacji Rosyjskiej został wezwany przez czeski MSZ do złożenia wyjaśnienia dotyczącego aktualnej sytuacji. Ministerstwo Spraw Zagarnicznych Węgier wydało oświadczenie, w którym podkreśliło swoje zobowiązania dotyczące “suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy