Czas czytania: około min.

Andrzej Halicki o obowiązkach policjanta

08.08.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 57, ust. 2 Ustawy o Policji: “Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.” Wypowiedź posła Halickiego uznajemy zatem za prawdziwą.

Warto przy tym wspomnieć, że ta sama ustawa reguluje procedurę odmowy (konieczne jest zameldowanie o takiej decyzji Komendantowi Głównemu). Przewiduje też konsekwencje dyscyplinarne za nieuzasadnioną odmowę wykonania rozkazu – wypowiadając rotę ślubowania (art. 27 ust. 1), policjanci zobowiązują się wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

 

 

Share The Facts
Andrzej Halicki
Poseł PO

 

Jeżeli policjant (to jest ustawa o Policji) dostanie od przełożonego rozkaz, który jest sprzeczny z prawem, ma obowiązek, nie tylko powinien, ale ma obowiązek odmówić wykonania rozkazu.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.