Strona główna Wypowiedzi Andrzej Halicki o obowiązkach policjanta

Andrzej Halicki o obowiązkach policjanta

Andrzej Halicki o obowiązkach policjanta

Andrzej Halicki

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Platforma Obywatelska

Jeżeli policjant (to jest ustawa o Policji) dostanie od przełożonego rozkaz, który jest sprzeczny z prawem, ma obowiązek, nie tylko powinien, ale ma obowiązek odmówić wykonania rozkazu.

Sygnały Dnia, 06.08.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 06.08.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z art. 57, ust. 2 Ustawy o Policji: “Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.” Wypowiedź posła Halickiego uznajemy zatem za prawdziwą.

Warto przy tym wspomnieć, że ta sama ustawa reguluje procedurę odmowy (konieczne jest zameldowanie o takiej decyzji Komendantowi Głównemu). Przewiduje też konsekwencje dyscyplinarne za nieuzasadnioną odmowę wykonania rozkazu – wypowiadając rotę ślubowania (art. 27 ust. 1), policjanci zobowiązują się wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

 

 

Share The Facts
Andrzej Halicki
Poseł PO

 

Jeżeli policjant (to jest ustawa o Policji) dostanie od przełożonego rozkaz, który jest sprzeczny z prawem, ma obowiązek, nie tylko powinien, ale ma obowiązek odmówić wykonania rozkazu.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy