Czas czytania: około min.

Arkadiusz Wiśniewski o nieudzieleniu mu absolutorium przez Radę Miasta Opola

30.07.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rada Miasta Opole przyjęła sprawozdania finansowe z realizacji budżetu prezydenta w następujących latach:

Natomiast podczas rady, która odbyła się  28 czerwca 2018 r., Wiśniewskiemu nie zostało udzielone  absolutorium za 2017 r. Pomimo pozytywnego wniosku Komisji Rewizyjnej i pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: za było 14 radnych, 7 radnych było przeciw, a 12 radnych wstrzymało się od głosowania. W związku z powyższym uchwała nie uzyskała wymaganej ustawą o samorządzie gminnym bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady gminy (co najmniej 19 radnych).

Absolutorium jest narzędziem jednostek samorządu terytorialnego (art.18 ust.2 pkt. 4) dzięki, któremu nadzoruje się budżet gminy. Co roku jednostki samorządu terytorialnego przedkładają sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu, w którym znajdują się m.in. dochody i wydatki gminy. Następnie Komisja Rewizyjna jest pierwszym organem rozpatrującym owe sprawozdanie, później wnioskuje do rady gminy/miasta o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium (art. 18a ust.3). Opinię w sprawie wniosku składa ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa.

Decyzję o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium podejmuje się w głosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Gdy absolutorium nie zostało udzielone po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, skutkuje to rozpoczęciem inicjatywy referendalnej o odwołanie wójta/burmistrza/prezydenta (art.28a. ust. 1). Nie udzielenie absolutorium prezydentowi Opola nie będzie skutkowało wszczęciem procedury referendalnej, ponieważ nie został naruszony cenzus czasowy z art.28a. ust. 1.

 

 

Share The Facts
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola

 

Radni nie udzielili mi absolutorium, choć trzy lata z rzędu byli za.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub