Czas czytania: około min.

Arkadiusz Wiśniewski o zadłużeniu Opola

30.07.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Stwierdzenie o „niskim” zadłużeniu miasta w tym kontekście jest subiektywną opinią formułowaną przez prezydenta A. Wiśniewskiego. Wypowiedź nie jest zestawiona na przykład z danymi dotyczącymi innych miast o zbliżonej wielkości do Opola, które mogłyby pomóc umiejscowić dług Opola w szerszej perspektywie. Nawet wtedy jednak „niskość” zadłużenia byłaby kwestią uznaniową, niepodlegającą naszej ocenie – zgodnie z przyjętą przez nas metodologią.

Warto jednak zauważyć, iż zadłużenie Opola – zgodnie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącymi prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Opole – systematycznie rośnie za prezydentury A. Wiśniewskiego:

Jednak finalne zobowiązania miasta Opola na koniec poszczególnych lat budżetowych, wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu miasta, wyniosły kolejno:

 

 

 

Share The Facts
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola

 

Utrzymuję niskie zadłużenie miasta.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub