Strona główna Wypowiedzi Hanna Gronkiewicz-Waltz o Mennicy Polskiej

Hanna Gronkiewicz-Waltz o Mennicy Polskiej

Hanna Gronkiewicz-Waltz o Mennicy Polskiej

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Natomiast, jeśli chodzi o kwestię Mennicy, to Mennica kiedyś należała do NBP, to był organ założycielski, również Wytwórni Papierów Wartościowych i myśmy to zmienili za moich czasów, ponieważ myśmy jednocześnie zamawiali, czyli nie mogliśmy być jednocześnie właścicielem i zamawiającym i to przeszło pod kuratelę państwa i potem zostało upublicznione na giełdzie. No stało jak się stało, są mennice, które są prywatne, są takie, które nie są prywatne i to jest problem PWPW, czyli Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i Mennicy, że to są jednak szczególnego rodzaju przedsiębiorstwa.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Hanna Gronkiewicz-Waltz była prezesem Narodowego Banku Polskiego w latach 1992-2000. W tym czasie, pod jej nadzorem przeprowadzona została prywatyzacja Mennicy Państwowej. Mennica została przekształcona w 1994 jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa „Mennica Państwowa Spółka Akcyjna”, której akcje od 1998 są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. (źródło: Historia Mennicy Polskiej). Natomiast Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r.). Powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, co miało miejsce także za czasu kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz na stanowisku szefa NBP. 30 kwietnia 1996 r. wpisana została do rejestru handlowego pod numerem 46842 (źródło). PWPW zajmuje się dostarczaniem różnego rodzaju produktów i usług, jak na przykład: banknoty, papiery wartościowe, dokumenty, znaki akcyzy i znaczki pocztowe, jak również karty plastikowe oraz usługi elektroniczne.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy