Strona główna Wypowiedzi Czy inne kraje wprowadziły stany nadzwyczajne w związku z koronawirusem?

Czy inne kraje wprowadziły stany nadzwyczajne w związku z koronawirusem?

Czy inne kraje wprowadziły stany nadzwyczajne w związku z koronawirusem?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Nasi sąsiedzi: Czesi, Słowacy, Litwini, inne państwa europejskie wprowadziły stany nadzwyczajne. Różne, bo to różnie opisują konstytucje tych państw.

Tak jest w TVN24, 7.04.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Tak jest w TVN24, 7.04.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za prawdziwą, ponieważ Słowacja, Litwa, Czechy, a także inne kraje europejskie, zdecydowały się na wprowadzenie przewidzianego prawnie stanu nadzwyczajnego.

W czasie wywiadu udzielonego telewizji TVN24 kandydat na urząd prezydenta ramienia PSL Władysław Kosiniak-Kamysz został poproszony o ustosunkowanie się do wyborów, które zaplanowane zostały na 10 maja. Stwierdził, że powinno się wprowadzić w Polsce stan klęski żywiołowej, ponieważ w aktualnej sytuacji przeprowadzenie głosowania w sposób całkowicie bezpieczny nie jest możliwe. Jednocześnie przywołał przykład państw takich jak Czechy, Słowacja czy Litwa, które zdecydowały się na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Miały zrobić to także inne kraje.

Które państwa wprowadziły stan nadzwyczajny?

Od godziny 14:00 12 marca na terenie Czech obowiązuje stan nadzwyczajny. Miał obowiązywać przez trzydzieści dni, ale został przedłużony do 30 kwietnia. Uchwała rządu Republiki Słowacji z 15 marca wprowadziła stan nadzwyczajny dla pewnych rejonów, a 18 marca rozszerzono go o terytorium całego kraju. Rząd Litwy wprowadził stan nadzwyczajny 26 lutego.

Z pozostałych krajów, niewymienionych przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, stan wyjątkowy obowiązuje m.in. na Węgrzech od godziny 15:00 26 marca, w Hiszpanii, gdzie wprowadzony został na czas piętnastu dni dekretem z 14 marca, a następnie przedłużono jego obowiązywanie do 12 kwietnia, w Bułgarii, gdzie wprowadzono stan nadzwyczajny 13 marca na miesiąc, oraz w Finlandii – tam stan nadzwyczajny wprowadzono 16 marca, miał on trwać do 13 kwietnia, ale jest przedłużony o kolejny miesiąc.

Ponieważ wymienione przez Władysława Kosiniaka-Kamysza państwa rzeczywiście zdecydowały się wprowadzić stan nadzwyczajny, a także zrobiły to inne państwa europejskie, analizowaną wypowiedź uznajemy za prawdę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!