Czas czytania: około min.

Czy mamy najwyższą inflację od ośmiu lat?

05.03.2020 godz. 16:55

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Krzysztofa Bosaka oceniamy jako prawdziwą, ponieważ wzrost cen i towarów konsumpcyjnych, porównując dane ze stycznia 2020 roku z analogicznym okresem w roku 2019, wyniósł 4,4 procent. Jest to najwyższy poziom tego wskaźnika od grudnia 2011 roku.

Pomiarem wzrostu wskaźnika cen i towarów konsumpcyjnych, czyli tzw. inflacją, zajmuje się Główny Urząd Statystyczny. Przy wyliczeniach GUS bazuje na cenach towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym oraz budżetach gospodarstw domowych, których badanie dostarcza danych o przeciętnych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne. Wśród udostępnianych przez instytucję statystyk wymieniamy:

Krzysztof Bosak stwierdził, że inflacja jest aktualnie najwyższa od ośmiu lat, jednak nie sprecyzował, czy chodzi mu o inflację mierzoną rocznie, półrocznie, kwartalnie czy też miesięcznie. 

Zwrócić jednak należy uwagę na szereg publikacji medialnych zbieżnych z tezą prezentowaną w wypowiedzi polityka:

Kontekst tych publikacji sugeruje, że Krzysztof Bosak w swojej wypowiedzi ma na myśli inflację w ujęciu miesięcznym.

Ile wyniosła inflacja?

Po przeanalizowaniu danych GUS okazuje się, że inflacja wyniosła 4,4 procent w styczniu 2020 roku (są to dane szacunkowe i jednocześnie najnowsze) w porównywaniu z cenami ze stycznia 2019 roku. 

Sięgając osiem lat wstecz, tj. do stycznia 2012 roku, zauważamy, że w żadnym miesiącu nie został odnotowany wzrost cen na takim poziomie. Natomiast już grudzień 2011 roku przyniósł inflację na poziomie 4,6 procent. 

Z kolei po porównaniu danych ze stycznia 2020 roku z z tymi z grudnia 2019 roku, okazuje się, że szacowany wzrost cen wyniósł 0,9 procent. Ostatnio tak wysoką wartość odnotowano w marcu 2011 roku. 

Ponieważ wartości przywołane przez Krzysztofa Bosaka pokrywają się z danymi GUS, jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Całą rozmowę Karola Paciorka z Krzysztofem Bosakiem można zobaczyć na kanale Imponderabilia.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.