Strona główna Wypowiedzi Czy mamy najwyższą inflację od ośmiu lat?

Czy mamy najwyższą inflację od ośmiu lat?

Czy mamy najwyższą inflację od ośmiu lat?

Krzysztof Bosak

Wicemarszałek Sejmu
Ruch Narodowy

Mamy teraz najwyższe odczyty inflacji od 8 lat i ta inflacja weszła na poziom 4,4 pkt. proc.

Imponderabilia, 5.03.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Imponderabilia, 5.03.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Krzysztofa Bosaka oceniamy jako prawdziwą, ponieważ wzrost cen i towarów konsumpcyjnych, porównując dane ze stycznia 2020 roku z analogicznym okresem w roku 2019, wyniósł 4,4 procent. Jest to najwyższy poziom tego wskaźnika od grudnia 2011 roku.

Pomiarem wzrostu wskaźnika cen i towarów konsumpcyjnych, czyli tzw. inflacją, zajmuje się Główny Urząd Statystyczny. Przy wyliczeniach GUS bazuje na cenach towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym oraz budżetach gospodarstw domowych, których badanie dostarcza danych o przeciętnych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne. Wśród udostępnianych przez instytucję statystyk wymieniamy:

Krzysztof Bosak stwierdził, że inflacja jest aktualnie najwyższa od ośmiu lat, jednak nie sprecyzował, czy chodzi mu o inflację mierzoną rocznie, półrocznie, kwartalnie czy też miesięcznie. 

Zwrócić jednak należy uwagę na szereg publikacji medialnych zbieżnych z tezą prezentowaną w wypowiedzi polityka:

Kontekst tych publikacji sugeruje, że Krzysztof Bosak w swojej wypowiedzi ma na myśli inflację w ujęciu miesięcznym.

Ile wyniosła inflacja?

Po przeanalizowaniu danych GUS okazuje się, że inflacja wyniosła 4,4 procent w styczniu 2020 roku (są to dane szacunkowe i jednocześnie najnowsze) w porównywaniu z cenami ze stycznia 2019 roku. 

Sięgając osiem lat wstecz, tj. do stycznia 2012 roku, zauważamy, że w żadnym miesiącu nie został odnotowany wzrost cen na takim poziomie. Natomiast już grudzień 2011 roku przyniósł inflację na poziomie 4,6 procent. 

Z kolei po porównaniu danych ze stycznia 2020 roku z z tymi z grudnia 2019 roku, okazuje się, że szacowany wzrost cen wyniósł 0,9 procent. Ostatnio tak wysoką wartość odnotowano w marcu 2011 roku. 

Ponieważ wartości przywołane przez Krzysztofa Bosaka pokrywają się z danymi GUS, jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Całą rozmowę Karola Paciorka z Krzysztofem Bosakiem można zobaczyć na kanale Imponderabilia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!