Czy PiS ma większe poparcie niż w wyborach w 2005 roku?

26.01.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Najbardziej aktualnym sondażem jest sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) przeprowadzony 22 stycznia 2017 na zlecenie Rzeczypospolitej. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości zadeklarowało 38% badanych. Poparcie na tym poziomie przekładałoby się, według prognozy, na 232 mandaty.

W innym styczniowym badaniu (16/01/2017), tym razem autorstwa CBOS, swoje poparcie dla PiS wyraziło 37% ankietowanych.

Jeśli porównamy poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wyrażone w najnowszych sondażach z wynikami tej partii osiągniętymi w wyborach parlamentarnych z 2015 roku okazuje się, że są one niemal identyczne. Jak wynika z raportu Państwowej Komisji Wyborczej, na listę nr 1 zgłoszoną przez Komisję Wyborczą Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 37,58% wyborców, co przełożyło się na 235 mandatów. W związku z tym powyższa wypowiedź została uznana za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.