Czas czytania: około min.

Czy Polska dogoniła Szwecję pod względem liczby zgonów na COVID-19?

14.01.2021 godz. 15:13

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons / modyfikacje demagog.org.pl

Fałsz

Uzasadnienie

  • 4 stycznia, czyli dzień przed wypowiedzią Janusza Korwin-Mikkego, liczba zgonów na COVID-19 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wynosiła w Szwecji 92, a w Polsce 76.
  • Polska jak na razie nie dogania Szwecji. Obecne tempo wzrostu tego wskaźnika w obu krajach jest zbliżone.

Kontekst wypowiedzi

Janusz Korwin-Mikke, poseł i jeden z liderów Konfederacji, wypowiedział się 5 stycznia podczas obrad sejmowej Komisji Zdrowia, na której prezentowano informację ministra zdrowia dotyczącą stanu realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Polityk skrytykował m.in. wprowadzane przez polskie władze obostrzenia w walce przeciwko epidemii koronawirusa. Stwierdził też, że w Polsce, w której wprowadzono szereg restrykcji, statystyki dotyczące zgonów na COVID-19 są bardzo podobne do danych pochodzących ze Szwecji, której władze nie wprowadziły wielu ograniczeń.

Obostrzenia w Szwecji oraz w Polsce

W Polsce wśród aktualnych obostrzeń nałożonych przez rząd znajduje się m.in. obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych, zakaz działalności klubów i dyskotek oraz stoków narciarskich, a także (z pewnymi wyjątkami) basenów i aquaparków. Restrykcje dotyczą również ograniczenia działalności centrów handlowych, hoteli, restauracji i szkół. Pełna lista obostrzeń znajduje się pod tym linkiem.

Szwecja nie wprowadziła od początku pandemii tak daleko idących obostrzeń. Już na samym początku epidemii obrała zupełnie inną ścieżkę niż inne państwa Europy i nie ustanawiała żadnych restrykcji. Obecnie ze względu na znaczny wzrost zachorowań i kolejną falę epidemii w Szwecji wprowadzono pewne restrykcje, nadal są one jednak dużo słabsze od tych w Polsce. Wśród obostrzeń ustanowionych w Szwecji możemy wymienić m.in.:

  • ograniczenie zgromadzeń publicznych do maksymalnie ośmiu osób,
  • limit osób przy stoliku w restauracji wynoszący cztery,
  • zakaz sprzedaży alkoholu między 20:00 a 11:00,
  • ograniczenie liczby klientów w sklepach i siłowniach,
  • nauka zdalna w przypadku uczniów z klas licealnych (dzieci powyżej 16. roku życia).

8 stycznia szwedzki parlament przyjął ustawę o tymczasowym rozszerzeniu uprawnień na wprowadzanie nowych restrykcji, jeśli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie poprawie i liczba zakażeń nie zacznie spadać. Liberalne podejście władz szwedzkich do kwestii lockdownu stawiono niekiedy jako wzór do naśladowania dla innych państw.

We wrześniu negatywnie zweryfikowaliśmy informację o tym, że w Szwecji panuje lepsza sytuacja niż w Polsce.

 

Artykuł o „niewygodnych wiadomościach na temat COVID-19” zawiera fałszywe informacje

Sytuacja epidemiczna w Szwecji i Polsce

Obecnie Szwecja liczy 10 mln 380 tys., a Polska 38 mln 351 tys. mieszkańców.

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowi 4 stycznia 2021 roku w Szwecji odnotowano łącznie 9514 zgonów na COVID-19. W Polsce z kolei do tego momentu zmarło 29 161 osób.

Z danych tych wynika, że wskaźnik zgonów w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wynosił w Szwecji 92, a w Polsce 76.

Na poniższym wykresie możemy przeanalizować, jak zmieniał się wskaźnik liczby zgonów na COVID-19 per capita w Polsce i Szwecji w trakcie całej pandemii.

Dane dotyczące liczby zgonów na COVID-19 per capita w Szwecji i Polsce wskazują na dynamiczny przyrost tego wskaźnika od połowy listopada w obu krajach. Na razie jednak Polska nie dogania Szwecji. W przypadku obu krajów tempo przyrostu jest zbliżone. W związku z tym Szwecja utrzymuje cały czas stosunkowo niezmienną przewagę nad Polską.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub