Czas czytania: około min.

Czy Polska jest istotnym partnerem gospodarczym Niemiec?

06.06.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Federalnego Biura Statystycznego Polska jest 8 największym partnerem handlowym Niemiec. Rosja zajmuje pod tym względem 14 pozycję, a na pierwszym miejscu plasują się Chiny.

Dane są następujące:

  • Eksport z Niemiec do Rosji: 25 836 653 000 €
  • Eksport z Niemiec do Polski: 59 473 426 000 €
  • Import z Polski do Niemiec: 51 036 583 000 €
  • Import z Rosji do Niemiec : 31 458 356 000 €

To daje następujący bilans handlowy dla obu państw:

  • Bilans handlowy niemiecko-rosyjski : – 5 121 703 000 €
  • Bilans handlowy polsko-niemiecki: 8 436 843 000 €

Obroty dla obu państw wynoszą natomiast:

  • Obroty w niemiecko-polskiej wymianie handlowej: 110,510 mld €
  • Obroty w niemiecko-rosyjskiej wymianie handlowej: 57,29 mld €

Na podstawie tych danych można stwierdzić, że Polska jest ważniejszym partnerem handlowym Niemiec niż Rosja. Analiza podanych statystyk pokazuje natomiast, że obroty handlowe Niemiec z Polską są w przybliżeniu dwukrotnie wyższe niż Niemiec z Rosją, co oznacza, że wypowiedź Zbigniewa Gryglasa jest prawdziwa.

 

 

Share The Facts
Zbigniew Gryglas
poseł

 

Polska jest dzisiaj istotniejszym partnerem gospodarczym Niemiec niż Rosja. Nasze obroty z Niemcami, przypomnę, są dwukrotnie wyższe niż z Rosją.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.