Czas czytania: około min.

Czy Polska jest liderem wzrostu gospodarczego w Europie?

24.05.2019 godz. 18:27

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu, Polska z wynikiem 5,1% wzrostu PKB za 2018 rok zajmuje trzecie miejsce pod względem wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Przed nami są Irlandia ze wzrostem rzędu 6,7% PKB oraz Malta ze wzrostem 6,6% PKB. W kontekście wypowiedzi Jadwigi Wiśniewskiej dotyczącej kwestii przyjęcia euro przez Polskę warto zauważyć, iż zarówno Irlandia i Malta należą do strefy euro.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.