Czas czytania: około min.

Czy w Warszawie jest 5tysięcy pustostanów?

19.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Podczas prezentowania swoich propozycji związanych z komunalnym mieszkalnictwem w stolicy dn. 14.09.2018 r., Sławomir Antonik odniósł się do liczby pustostanów w Warszawie.

Kontekst wypowiedzi Sławomira Antonika – konferencja prasowa nt. polityki mieszkaniowej w Warszawie – wskazuje, że kandydat na prezydenta stolicy z ramienia KWW Bezpartyjni mówiąc o pustostanach w Warszawie ma na myśli liczbę obiektów tego typu znajdujących się w zasobie własnościowym m.st. Warszawy.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Biura Polityki Lokalowej (na podstawie wniosku o udzielenie informacji publicznej), według stanu na dzień 30.06.2018 r. w zasobie własnościowym Warszawy znajdowało się 3755 pustostanów w budynkach znajdujących się w bieżącym obrocie (ad. 1), spośród których 1963 pustostany nadawały się do zasiedlenia (ad. 2).

Przedstawione przez Sławomira Antonika dane dotyczące liczby pustostanów w stolicy są jednak zbieżne z informacjami udostępnionymi przez Urząd m.st. Warszawy, aktualnymi na koniec 2016 r. Zgodnie z nimi, we wskazanym momencie w stolicy odnotowano 5309 pustostanów lokali mieszkalnych w budynkach miasta, przy czym jedynie 2570 z nich nadawało się do zasiedlenia (wspomina o tym m.in. wiceprezydent miasta Renata Kaznowska w odpowiedzi na interpelację Doroty Zbińskowskiej).

Sławomir Antonik podaje nieaktualne dane dotyczące liczby pustostanów w zasobie własnościowym Warszawy, jego wypowiedź uznajemy więc za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.