Strona główna Wypowiedzi Ile będzie wynosić opłata audiowizualna?

Ile będzie wynosić opłata audiowizualna?

Ile będzie wynosić opłata audiowizualna?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Będzie pobierane te 15 zł (w ramach opłaty audiowizualnej) od każdego licznika, a nie od telewizora.*

Polskie Radio Program I, 28.04.2016

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 28.04.2016

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

W projekcie ustawy w art. 8 jest napisane, że składka wynosi 15 zł miesięcznie, natomiast z art. 5 dowiadujemy się, że obowiązek zapłaty składki powstaje odrębnie od każdego punktu poboru.

Wyjątki od reguł określa art. 20, który wymienia cechy jakie uprawniają osobę do nie pobierania opłaty od jej liczników:

1) ukończyła 75 lat;

2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) jest uprawniona do ryczałtu energetycznego;

4) jest uprawniona do świadczenia opiekuńczego;

5) jest uprawniona do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.  

Art. 21 określa z kolei możliwość zwolnienia z opłaty przyczyn warunków mieszkaniowych, tj. w ust. 1  jeżeli z dodatkowego punktu poboru nie jest doprowadzana energia elektryczna do domu, mieszkania, czy miejsca pracy. Ust. 2 mówi o tym, że zwolnienie z dodatkowej opłaty następuje w przypadku, gdy dodatkowy punkt poboru dostarcza prąd do lokalu lub budynku do którego dostarcza się też energię z pierwszego punktu poboru.

W związku z powyższym istnieje klika wyjątków od reguły pobierania opłaty od każdego licznika i całą wypowiedź uznajemy za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!