Czas czytania: około min.

Ile gazu ziemnego zużywa Polska?

03.02.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Aktualne dane dotyczące rynku gazu w Polsce nie są ogólnodostępne. Skierowaliśmy do Ministerstwa Energii wniosek o udostępnienie informacji publicznej w tej sprawie.

Jednak zgodnie ze sprawozdaniem ministra gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (nie opublikowano jeszcze sprawozdania za rok 2015):

  • roczne zużycie gazu w Polsce wynosiło około 15 mld m3
  • 4,4 mld m³ gazu rocznie pochodziło z krajowego wydobycia
  • 11,2 mld m³ gazu rocznie pochodziło z importu, z czego 8,5 mld m3 pochodziło z Rosji.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wypowiedź byłaby uznana za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.