Czas czytania: około min.

Ile klastrów energii działa w Polsce?

03.03.2020 godz. 21:11

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Wypowiedź Szymona Hołowni uznajemy za nieweryfikowalną, ponieważ zgodnie z otrzymaną przez nas informacją z Ministerstwa Aktywów Państwowych dokładna liczba klastrów energii nie jest znana. Wynika to z faktu, iż rejestracja rozpoczęcia przez nie działalności nie jest obowiązkowa.

Wypowiedź

Szymon Hołownia w czasie spotkania w Piasecznie 13 lutego br. wypowiedział się na temat sytuacji i polityki energetycznej w naszym kraju. Przemawiając, stwierdził, że w Polsce funkcjonuje aktualnie ponad 70 klastrów energetycznych.

Czym są klastry energetyczne?

Pojęcie klastra energii oraz jego opis wprowadziła ustawa z 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Określenie to oznacza lokalne (obszar działania nieprzekraczający granic jednego powiatu lub pięciu gmin) struktury, które zajmują się przede wszystkim wytwarzaniem i dystrybucją energii. Klaster utworzyć mogą m.in. osoby fizyczne, osoby prawne, uczelnie, międzynarodowe instytuty naukowe i instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego. Celem istnienia klastrów jest rozwój tzw. „energetyki rozproszonej” i w konsekwencji poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Ile klastrów energii funkcjonuje w Polsce?

Na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych wymienionych jest 66 klastrów, które – jako najlepsze inicjatywy – zostały odznaczone Certyfikatem Pilotażowego Klastra Energii w dwóch turach konkursu organizowanego przez Ministerstwo (sierpień 2017 i czerwiec 2018).

odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ministerstwo Aktywów Państwowych podało, że klastry energii nie mają obowiązku zgłaszać faktu rozpoczęcia działalności. Resort nie jest tym samym w stanie podać dokładnej liczby działających klastrów, nie dysponuje bowiem ich kompletnym wykazem. Warto jednak wspomnieć, że do dwóch tur wspomnianego konkursu zgłosiło się w sumie 199 klastrów energii.

Ocena

Szymon Hołownia powiedział, że liczba klastrów energii wynosi ponad 70. Zgodnie z informacją przekazaną nam przez Ministerstwo ich dokładna liczba nie jest znana. Nie tworzy się pełnego wykazu działających klastrów, gdyż faktu rozpoczęcia przez nie działalności nie trzeba rejestrować. Fakt, że do dwóch tur konkursu wpłynęło 199 zgłoszeń nie oznacza, że jest to rzeczywista liczba działających obecnie klastrów. Z tego względu powyższą wypowiedź oceniamy jako nieweryfikowalną.


Większość naszych analiz powstała dzięki wolontariackiej pracy naszych fact-checkerów i wsparciu darczyńców. Nasza praca nie jest finansowana przez polityków ani instytucje państwowe. Jeśli chcesz pomóc nam zachować niezależność, wesprzyj nas TUTAJ.

Podziel się prawdą! Podaj ją dalej. Możesz korzystać z naszych tekstów bez ograniczeń, prosimy tylko o podanie linku do naszej strony.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.