Czas czytania: około min.

Ile kobiet zajmuje w Polsce stanowiska menadżerskie w porównaniu z krajami unijnymi?

10.03.2021 godz. 15:39

Wypowiedź

fot. Adam Guz / KPRM – Kancelaria Premiera from Poland / flickr.com / Wikimedia / Public Domain / modyfikacje demagog.org.pl

Manipulacja

Uzasadnienie

  • Jadwiga Emilewicz słusznie stwierdza, że pod względem udziału kobiet w ogólnej liczbie menadżerów Polska znajduje się na drugim miejscu wśród państw Unii Europejskiej. Liderem pod tym względem jest jednak Łotwa, a nie Litwa, która w rankingu zajmuje 15. miejsce.
  • Była wicepremier przytacza również prawdziwe dane dotyczące skali luki płacowej w Polsce, jednak zawyża średnią unijną. W rzeczywistości luka płacowa w UE wynosi nie „niemal 20 proc.”, a 14,1 proc.
  • Jadwiga Emilewicz wyolbrzymia tym samym rzeczywistą skalę różnicy pomiędzy średnią unijną a polskimi danymi. Z tego powodu wypowiedź uznajemy za manipulację.

Udział kobiet w ogólnej liczbie stanowisk kierowniczych

Według najnowszych danych Eurostatu w trzecim kwartale 2020 roku w Polsce kobiety stanowiły 44 proc. kadry menadżerskiej, co było drugim najwyższym wynikiem w Unii Europejskiej. Państwem z największym udziałem kobiet w ogólnej liczbie menadżerów była Łotwa z wynikiem 45 proc.

Przytoczona przez byłą wicepremier Litwa znalazła się w rankingu Eurostatu na piętnastym miejscu. U naszych północnowschodnich sąsiadów stosunek liczby menadżerek do wszystkich stanowisk kierowniczych wyniósł 35 proc. czyli o jeden punkt procentowy więcej od średniej europejskiej (34 proc.).

Ostatnie miejsce w zestawieniu zajęła Chorwacja, w której kobiety stanowiły około jednej czwartej (24 proc.) menadżerów. Dokładne dane z wszystkich państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Szwajcarii i Norwegii zawarte są na wykresie słupkowym poniżej (w przypadku Niemiec zastosowano dane z czwartego kwartału 2019 roku).

Nierówności płacowe w zarobkach kobiet i mężczyzn

Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (ang. gender pay gap) to sposób pomiaru luki płacowej polegający na pokazaniu różnicy między średnimi godzinowymi zarobkami brutto kobiet i mężczyzn, wyrażonej jako odsetek średnich godzinowych zarobków brutto mężczyzn. Zwiększenie wartości wskaźnika oznacza zwiększenie się różnicy w średnich godzinowych płacach brutto między kobietami a mężczyznami. Według najbardziej aktualnych danych Eurostatu z 2019 roku w Polsce różnica między średnim wynagrodzeniem brutto na godzinę u mężczyzn i kobiet wyniosła 8,5 proc.

Gender Pay Gap Eurostat

Pod tym względem nasz kraj plasuje się poniżej średniej europejskiej, która wyniosła 14,1 proc. Wartość ta oznacza, że w Unii Europejskiej zarobki godzinowe brutto kobiet były średnio o 14,1 proc. niższe od średniego wynagrodzenia godzinowego brutto mężczyzn.

Państwa członkowskie, w których odnotowano największe luki w płacach obu płci, to: Estonia (21,7 proc.), Łotwa (21,2 proc.), Austria (19,9 proc.) oraz Niemcy (19,2 proc.). Najniższe różnice w średnich godzinowych zarobkach brutto wystąpiły w: Luksemburgu (1,3 proc.), Rumunii (3,3 proc.), Włoszech (4,7 proc.) i Belgii (5,8 proc.).

Dane te są zbliżone do statystyk Głównego Urzędu Statystycznego, wedle których luka płacowa w Polsce w 2019 roku wyniosła 8,8 proc.

Zarówno w badaniach GUS, jak i Eurostatu pod uwagę brane są przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej dziesięciu osób.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.