Czas czytania: około min.

Ile kosztuje odpompowywanie wody w Narodowym Forum Muzyki?

04.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Mirosława Stachowiak-Różecka w Rozmowie Faktów TVP Wrocław poruszyła kwestię usterek w Narodowym Forum Muzyki

Gmach NFM został wzniesiony wg projektu Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates, wyłonionego w międzynarodowym konkursie architektonicznym. Powierzchnia użytkowa głównego budynku wynosi 35,3 tys. m² (powierzchnia całkowita: 48,5 tys. m²), przy kubaturze 257 tys. m³ (6 kondygnacji naziemnych i 3 podziemne). Oprócz czterech sal koncertowych w gmachu znajdują się: studio nagrań, pomieszczenia konferencyjno-biurowe, przestrzeń wystawiennicza, punkty gastronomiczne, sklep muzyczny NFM Shop. Przy obiekcie usytuowano trzypoziomowy parking na ok. 700 pojazdów.

Umowa na budowę NFM pomiędzy Gminą Wrocław a zwycięskim w przetargu konsorcjum, którego liderem był Mostostal Warszawa SA zawarta została 22 grudnia 2009 roku. 5 października 2012 roku Zarząd Mostostalu podjął decyzję o odstąpieniu od umowy pozostawiając budowę NFM w stanie surowym. Dokończenie znacząco już opóźnionej inwestycji powierzono Konsorcjum PB Inter-System i Elektromontaż Rzeszów.

Po zakończeniu budowy NFM okazało się, że niezbędne jest objęcie ochroną gwarancyjną niektórych usterek, które były spowodowane, w ocenie Inwestora, niedokończeniem oraz porzuceniem nienależycie zabezpieczonej budowy przez pierwszego wykonawcę w terminie pozostawiającym niezabezpieczoną budowę na okres jesienno-zimowy. W odpowiedzi na zapytanie radnego Marcina Krzyżanowskiego czytamy, że usterki te dotyczą zwłaszcza:

  • przesiąków ze ścian szczelinowych,
  • przesiąków w płycie fundamentowej,
  • nieszczelności systemu wentylacji, w tym uszkodzenia wymienników ciepła,
  • uszkodzenia sieci kanalizacji podposadzkowej,
  • problemów z funkcjonowaniem przepompowni ścieków,
  • nieszczelnego systemu kanalizacji deszczowej.

Bieżący monitoring hydrogeologiczny oraz geodezyjny obiektu, jak również usuwanie powyższych usterek, realizuje w dalszym ciągu firma PB Inter System S.A. Koszt miesięczny  tych działań wynosi około 360 tys. złotych miesięcznie, przy czym jest to kwota ryczałtowa, co oznacza, że skala i ilość koniecznych napraw stanowi ryzyko Wykonawcy. W ujęciu rocznym jest to więc kwota 4 mln 320 tys. zł.

Ponieważ jednak zakres działań objętych umową zawartą z firmą Inter System S.A. jest znacząco szerszy wobec tego, co twierdzi Mirosława Stachowiak-Różecka, uznajemy wypowiedź za manipulację.

 

 

Share The Facts
Mirosława Stachowiak-Różecka
KW Prawo i Sprawiedliwość

 

4 mln złotych w każdym roku (przeznacza się – przyp. Demagog) na odpompowywanie wody z podziemnego parkingu w Narodowym Forum Muzyki.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.