Strona główna Wypowiedzi Ile kosztuje odpompowywanie wody w Narodowym Forum Muzyki?

Ile kosztuje odpompowywanie wody w Narodowym Forum Muzyki?

Ile kosztuje odpompowywanie wody w Narodowym Forum Muzyki?

Mirosława Stachowiak-Różecka

Posłanka
Prawo i Sprawiedliwość

4 mln złotych w każdym roku (przeznacza się – przyp. Demagog) na odpompowywanie wody z podziemnego parkingu w Narodowym Forum Muzyki.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Mirosława Stachowiak-Różecka w Rozmowie Faktów TVP Wrocław poruszyła kwestię usterek w Narodowym Forum Muzyki

Gmach NFM został wzniesiony wg projektu Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates, wyłonionego w międzynarodowym konkursie architektonicznym. Powierzchnia użytkowa głównego budynku wynosi 35,3 tys. m² (powierzchnia całkowita: 48,5 tys. m²), przy kubaturze 257 tys. m³ (6 kondygnacji naziemnych i 3 podziemne). Oprócz czterech sal koncertowych w gmachu znajdują się: studio nagrań, pomieszczenia konferencyjno-biurowe, przestrzeń wystawiennicza, punkty gastronomiczne, sklep muzyczny NFM Shop. Przy obiekcie usytuowano trzypoziomowy parking na ok. 700 pojazdów.

Umowa na budowę NFM pomiędzy Gminą Wrocław a zwycięskim w przetargu konsorcjum, którego liderem był Mostostal Warszawa SA zawarta została 22 grudnia 2009 roku. 5 października 2012 roku Zarząd Mostostalu podjął decyzję o odstąpieniu od umowy pozostawiając budowę NFM w stanie surowym. Dokończenie znacząco już opóźnionej inwestycji powierzono Konsorcjum PB Inter-System i Elektromontaż Rzeszów.

Po zakończeniu budowy NFM okazało się, że niezbędne jest objęcie ochroną gwarancyjną niektórych usterek, które były spowodowane, w ocenie Inwestora, niedokończeniem oraz porzuceniem nienależycie zabezpieczonej budowy przez pierwszego wykonawcę w terminie pozostawiającym niezabezpieczoną budowę na okres jesienno-zimowy. W odpowiedzi na zapytanie radnego Marcina Krzyżanowskiego czytamy, że usterki te dotyczą zwłaszcza:

 • przesiąków ze ścian szczelinowych,
 • przesiąków w płycie fundamentowej,
 • nieszczelności systemu wentylacji, w tym uszkodzenia wymienników ciepła,
 • uszkodzenia sieci kanalizacji podposadzkowej,
 • problemów z funkcjonowaniem przepompowni ścieków,
 • nieszczelnego systemu kanalizacji deszczowej.

Bieżący monitoring hydrogeologiczny oraz geodezyjny obiektu, jak również usuwanie powyższych usterek, realizuje w dalszym ciągu firma PB Inter System S.A. Koszt miesięczny  tych działań wynosi około 360 tys. złotych miesięcznie, przy czym jest to kwota ryczałtowa, co oznacza, że skala i ilość koniecznych napraw stanowi ryzyko Wykonawcy. W ujęciu rocznym jest to więc kwota 4 mln 320 tys. zł.

Ponieważ jednak zakres działań objętych umową zawartą z firmą Inter System S.A. jest znacząco szerszy wobec tego, co twierdzi Mirosława Stachowiak-Różecka, uznajemy wypowiedź za manipulację.

 

 

Share The Facts
Mirosława Stachowiak-Różecka
KW Prawo i Sprawiedliwość

 

4 mln złotych w każdym roku (przeznacza się – przyp. Demagog) na odpompowywanie wody z podziemnego parkingu w Narodowym Forum Muzyki.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy