Czas czytania: około min.

Ile mamy kilometrów dróg ekspresowych w Polsce?

18.10.2019 godz. 11:29

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Polsce jest 2288 km dróg ekspresowych i 1675 km autostrad.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. określa się sieć autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej o łącznej długości około 7980 km, w tym około 2100 km autostrad. Oznacza to, że planowana długość dróg ekspresowych jest planowana na 5880 km.

Dane przytaczane w wypowiedzi Andrzeja Adamczyka mieszczą się w granicy błędu, przez co uznajemy ją za prawdziwą

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.