Czas czytania: około min.

Ile mieszkań zbudowano w Warszawie w ostanich 20latach?

19.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W programie „Krzywe Zwierciadło” wyemitowanym na antenie Superstacji dn. 8.09.2018 r. Jacek Wojciechowicz odniósł się do liczby mieszkań wybudowanych w Warszawie w ostatnich latach.

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Głównego Urzędu Statystycznego w odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Warszawie w latach 1988-2017 wygląda następująco:

Źródło: dane uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego w odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej

Zestawienie danych liczbowych przedstawia informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania we wszystkich budynkach: mieszkalnych, niemieszkalnych, nowych i rozbudowanych.

Po przeanalizowaniu przedstawionych danych liczbowych można zauważyć, że już w ciągu ostatnich 20 lat (od 1998 r.) w Warszawie oddano do użytkowania 282 681 mieszkań, czyli więcej niż sugerowane przez Jacka Wojciechowicza 250 tys. „w ostatnich dwudziestukilku latach”. Z tego powodu jego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Jacek Wojciechowicz
KWW Jacka Wojciechowicza Wygra Warszawa

 

W Warszawie w ostatnich dwudziestukilku latach zbudowano 250 tys. mieszkań.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.