Strona główna Wypowiedzi Jak liczna jest polska delegacja w ramach Europejskiej Partii Ludowej?

Jak liczna jest polska delegacja w ramach Europejskiej Partii Ludowej?

Jak liczna jest polska delegacja w ramach Europejskiej Partii Ludowej?

Adam Jarubas

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Polskie Stronnictwo Ludowe

[…] Polska, mając dzisiaj silną pozycję w Europie, też poprzez wynik partii proeuropejskich, tak patrzę na wynik Europejskiej Partii Ludowej, do której sam tutaj należę, mamy drugą co do wielkości, po Niemczech, delegację.

Polskie Radio 24, 12.06.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio 24, 12.06.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Po zakończonych wyborach do PE przynależność parlamentarzystów nowej kadencji do poszczególnych grup politycznych określa się na podstawie dotychczasowej przynależności do europarlamentarnych frakcji partii krajowych, których są członkami.
  • Na tej podstawie można określić, że polska delegacja w Europejskiej Partii Ludowej (EPP – skrót od ang. European People’s Party) będzie liczyć 23 osoby. Będzie to druga pod względem wielkości grupa narodowa w EPP. Najliczniejszą delegację w tej partii utworzą niemieccy posłowie (30 osób).
  • Zgodnie z tymi przewidywaniami, EPP pozostanie w nadchodzącej kadencji największym ugrupowaniem w Parlamencie Europejskim.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Adam Jarubas uzyskał mandat w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego (zdobył ponad 80 tys. głosów). Polityk PSL podsumował to głosowanie w wywiadzie dla Polskiego Radia i stwierdził, że polska delegacja jest drugą co do wielkości grupą w Europejskiej Partii Ludowej (EPP).

Według polityka Polska może spodziewać się „silnego zakotwiczenia” w europejskich instytucjach i mianowania wielu komisarzy dzięki obecnej pozycji w Europie oraz wynikowi w wyborach do Europarlamentu.

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

Europejska Partia Ludowa (EPP – skrót od ang. European People’s Party) jest jedną z frakcji zrzeszających posłanki i posłów w Europarlamencie. Ugrupowania w PE tworzone są na podstawie zbieżności poglądów członków, a nie ich narodowości. Obecnie w Parlamencie istnieje siedem frakcji. Przynależność do którejś z nich nie jest obowiązkowa, możliwe jest pozostanie osobą niezrzeszoną. Do utworzenia grupy w Europarlamencie potrzebnych jest co najmniej 23 posłów reprezentujących minimum jedną czwartą państw członkowskich

Parlamentarzyści nowej kadencji Parlamentu Europejskiego będą się zrzeszać we frakcje w ciągu najbliższych tygodni, przed pierwszą sesją plenarną, która rozpocznie się 16 lipca w Strasbourgu. Obecnie przyszła przynależność posłanek i posłów nowej kadencji określana jest na podstawie ich deklaracji oraz dotychczasowych europarlamentarnych afiliacji partii krajowych, do których należą.

Jak liczne są poszczególne delegacje EPP w Parlamencie Europejskim?

Zgodnie z wyliczeniami Parlamentu Europejskiego dokonanymi na podstawie danych pochodzących z krajowych komisji wyborczych, niemiecka delegacja EPP w zbliżającej się kadencji Parlamentu będzie liczyła 30 osób. Stworzą ją członkowie dwóch partii: 29 osób z CDU/CSU i jedna osoba z Familie. Natomiast w Polsce mandaty uzyskały 23 osoby należące do EPP. Koalicja Obywatelska zdobyła 21 mandatów, natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe – 2 mandaty.

Niemieccy posłowie rzeczywiście stanowią największą grupę narodową w Europejskiej Partii Ludowej. Polska delegacja jest druga pod względem wielkości, a za nią plasuje się delegacja hiszpańska (22 członków partii EPP).

Ze względu na deklaratywny charakter tych informacji faktyczny rozkład sił w Parlamencie Europejskim może się okazać inny niż ten wynikający z aktualnych prognoz. Przykładowo, pierwotnie Łukasz Kohut był określony na stronie PE jako poseł Socjalistów i Demokratów, a Dariusz Joński jako poseł niezrzeszony, co następnie skorygowano. Obecnie obaj politycy są przedstawiani jako posłowie EPP.

Pozycja Europejskiej Partii Ludowej w parlamencie

Europejska Partia Ludowa zrzesza obecnie 83 partie z 44 krajów. Jej członkami są dwa polskie ugrupowania: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. W dotychczasowej kadencji Parlamentu Europejskiego frakcja ta posiadała 176 europosłów w 705-miejscowej izbie.

Według aktualnych wyliczeń w wyborach w 2024 roku członkowie Europejskiej Partii Ludowej zdobyli 190 z 720 mandatów. Tym samym EPP ponownie zostanie największym ugrupowaniem w Europarlamencie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!