Strona główna Wypowiedzi Ile osób pobiera emeryturę poniżej 1000 zł?

Ile osób pobiera emeryturę poniżej 1000 zł?

Ile osób pobiera emeryturę poniżej 1000 zł?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

Wiemy dzisiaj, że ćwierć miliona emerytów dostaje emeryturę poniżej 1 000 zł, w tym przede wszystkim kobiety, które składkowo nie uzbierały sobie tej emerytury.

Poranek Radia TOK FM, 22.06.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Poranek Radia TOK FM, 22.06.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Robert Biedroń myli się o 16 tys. co do liczby osób otrzymujących emeryturę poniżej 1 000 zł. Pomyłka ta jednak mieści w przyjętym marginesie błędu i nie wpływa na wydźwięk całości wypowiedzi. Prawidłowym jest również stwierdzenie, że to kobiety stanowią większość emerytów pobierających świadczenie poniżej wspomnianej kwoty. W związku tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Najnowsze dane dotyczące wypłacanych emerytur nowosystemowych w wysokości niższej niż emerytura minimalna zostały opublikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (stan na grudzień 2019).

Z informacji tych wynika, że 261 tys. emerytów otrzymywało świadczenie niższe niż emerytura minimalna, tj. 1 100 zł. Robert Biedroń mówi jednak o osobach pobierających emeryturę w kwocie poniżej 1 000 zł. Liczba takich emerytów wynosi 234 351, z czego zdecydowana większość to kobiety – 197 368 (84,21 proc.).

Najczęściej kwota emerytury niższej niż minimalna plasuje się w przedziale 800,01-900,00 zł dla kobiet (45 589 emerytek). Jeśli chodzi o mężczyzn, zakres ten obejmuje sumy od 900,01 do 1 000,00 zł (6 094 emerytów). Wśród osób pobierających emeryturę niższą od minimalnej to jednak kobiety otrzymują średnio więcej pieniędzy – 758,20 zł przy 688,91 zł w przypadku mężczyzn.

Dlaczego emeryci otrzymują świadczenie niższe niż wartość minimalna?

W sytuacji, gdy emeryt nie posiada odpowiedniego stażu pracy, jego emerytury nie podwyższa się do wysokości najniższej.

Kryterium otrzymania emerytury minimalnej zostało uregulowane w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W myśl przepisów prawo do pobierania najniższej emerytury przysługuje:

  • mężczyźnie, który osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat oraz ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,
  • kobiecie, która osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat oraz ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat.

Istnieje jednak zastrzeżenie odnoszące się do tych dwóch przypadków – okres lat nieskładkowych nie może przekraczać ⅓ okresu lat składkowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!