Czas czytania: około min.

Ile osób pobiera emeryturę poniżej 1000 zł?

24.06.2020 godz. 12:28

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Robert Biedroń myli się o 16 tys. co do liczby osób otrzymujących emeryturę poniżej 1 000 zł. Pomyłka ta jednak mieści w przyjętym marginesie błędu i nie wpływa na wydźwięk całości wypowiedzi. Prawidłowym jest również stwierdzenie, że to kobiety stanowią większość emerytów pobierających świadczenie poniżej wspomnianej kwoty. W związku tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Najnowsze dane dotyczące wypłacanych emerytur nowosystemowych w wysokości niższej niż emerytura minimalna zostały opublikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (stan na grudzień 2019).

Z informacji tych wynika, że 261 tys. emerytów otrzymywało świadczenie niższe niż emerytura minimalna, tj. 1 100 zł. Robert Biedroń mówi jednak o osobach pobierających emeryturę w kwocie poniżej 1 000 zł. Liczba takich emerytów wynosi 234 351, z czego zdecydowana większość to kobiety – 197 368 (84,21 proc.).

Najczęściej kwota emerytury niższej niż minimalna plasuje się w przedziale 800,01-900,00 zł dla kobiet (45 589 emerytek). Jeśli chodzi o mężczyzn, zakres ten obejmuje sumy od 900,01 do 1 000,00 zł (6 094 emerytów). Wśród osób pobierających emeryturę niższą od minimalnej to jednak kobiety otrzymują średnio więcej pieniędzy – 758,20 zł przy 688,91 zł w przypadku mężczyzn.

Dlaczego emeryci otrzymują świadczenie niższe niż wartość minimalna?

W sytuacji, gdy emeryt nie posiada odpowiedniego stażu pracy, jego emerytury nie podwyższa się do wysokości najniższej.

Kryterium otrzymania emerytury minimalnej zostało uregulowane w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W myśl przepisów prawo do pobierania najniższej emerytury przysługuje:

  • mężczyźnie, który osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat oraz ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,
  • kobiecie, która osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat oraz ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat.

Istnieje jednak zastrzeżenie odnoszące się do tych dwóch przypadków – okres lat nieskładkowych nie może przekraczać ⅓ okresu lat składkowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub