Strona główna Wypowiedzi Ile osób umiera z powodu smogu w Polsce?

Ile osób umiera z powodu smogu w Polsce?

Ile osób umiera z powodu smogu w Polsce?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

45 tysięcy osób umiera z powodu smogu.

Imponderabilia, 27.04.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Imponderabilia, 27.04.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) w Polsce rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera przedwcześnie 45 700 osób, w tym aż 43 100 przez pył zawieszony w powietrzu. W związku z tym wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za prawdziwą.

Dane EEA

Informacje na temat liczby zgonów spowodowanych smogiem odnajdujemy w raporcie Air quality in Europe („Jakość powietrza w Europie”), opublikowanym w 2019 roku. Dane zawarte w publikacji odnoszą się do roku 2016. Na stronie 68. odnajdujemy tabelę, w której zebrano liczby przedwczesnych zgonów związanych z narażeniem na różne rodzaje zanieczyszczeń powietrza w państwach europejskich. Dla Polski dane te ukształtowały się następująco:

 • z powodu pyłu zawieszonego w powietrzu (PM2,5) rocznie przedwcześnie umiera 43 100 osób,
 • z powodu dwutlenku azotu (NO2) rocznie przedwcześnie umiera 1 500 osób,
 • z powodu ozonu (O3) rocznie przedwcześnie umiera 1 100 osób.

Zatem łącznie zanieczyszczenie powietrza przyczynia się 45 700 przedwczesnych zgonów Polaków. Liczba ta spadła jednak w porównaniu z rokiem 2015, kiedy przez smog zmarło 47 500 osób, w tym:

 • 44 500 przez PM2,5,
 • 1 700 przez NO2,
 • 1 300 przez O3.

Jak widać, przedwczesnych zgonów przybyło tylko z powodu ozonu. Dane za rok 2015 opublikowane zostały w 2018 roku.

W 2016 roku w tym niechlubnym rankingu Polskę wyprzedziły tylko Niemcy z 73 900 przedwczesnych zgonów (PM2,5 – 59 600, NO2 – 11 900, O3 – 2 400) oraz Włochy, gdzie z powodu brudnego powietrza przedwcześnie umiera najwięcej ludzi – 76 200 (PM2,5 – 58 600, NO2 – 14 600, O3 – 3 000). Dla całego kontynentu wartość ta wynosi 484 600 (PM2,5 – 412 000, NO2 – 71 000, O3 – 15 100), a dla Unii Europejskiej, wliczając Wielką Brytanię – 456 000 (PM2,5 – 374 000, NO2 – 68 000, O3 – 14 000).

Dane na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na życie i zdrowie Europejczyków opracowuje corocznie Europejska Agencja Środowiska, działająca pod egidą Unii Europejskiej. Do jej zadań należy wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz pomoc w osiągnięciu znaczącej i widocznej poprawy stanu środowiska w Europie poprzez dostarczanie decydentom i społeczeństwu aktualnych, odpowiednich, rzetelnych i wiarygodnych informacji.

Raport NFZ i dane GIOS

Trzy lata temu Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował raport Analiza przyczyn wzrostu liczby zgonów w Polsce w 2017 roku. Czytamy w nim, że zimą 2017 roku w Polsce odnotowano duży wzrost liczby zgonów w stosunku do 2016 roku. Przyczyn tego faktu autorzy upatrują w rekordowym poziomie średniego natężenia pyłów PM10 w powietrzu (jest to drugi najbardziej szkodliwy pył zawieszony po PM2,5), a także w najniższej średniej temperaturze powietrza od lat.

Bieżące dane pomiarowe dla całego kraju i poszczególnych regionów można śledzić na stronie Inspekcji Ochrony Środowiska, która sprawdza jakość powietrza pod kątem obecności w nim: pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 (o różnicach między nimi można przeczytać tutaj), ozonu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki (SO2), benzenu (C6H6) oraz tlenku węgla (CO). W zależności od natężenia tych substancji stan powietrza oceniany jest jako: bardzo dobry, dobry, umiarkowany, dostateczny, zły lub bardzo zły.

Podsumowanie

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za prawdziwą, ponieważ przytoczona przez niego wartość 45 tys. Polaków rocznie umierających przedwcześnie z powodu zanieczyszczonego powietrzem znajduje potwierdzenie w danych Europejskiej Agencji Środowiska z 2016 roku, opublikowanych w roku 2019.

 

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!