Czas czytania: około min.

Ile osób w Warszawie czeka na przydział lokalu komunalnego?

19.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas prezentowania swoich propozycji związanych z komunalnym mieszkalnictwem w stolicy dn. 14.09.2018 r., Sławomir Antonik odniósł się do liczby osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego w Warszawie.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Biura Polityki Lokalowej (na podstawie wniosku o udzielenie informacji publicznej), według stanu na dzień 31.12.2017 r. liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu z zasobu m.st. Warszawy (lokali komunalnych w znaczeniu szerokim, własnościowym) wynosiła 4393, przy czym:

  • 1338 gospodarstw domowych oczekiwało na najem lokalu na czas nieoznaczony (mieszkania komunalnego w znaczeniu wąskim),
  • 3055 gospodarstw domowych oczekiwało na najem lokalu socjalnego.

Sławomir Antonik, posługując się sformułowaniem „mniej więcej”, mieści się w granicach pozwalających uznać jego wypowiedź za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Sławomir Antonik
KWW Bezpartyjni Samorządowcy

 

[W Warszawie – przyp. red.] tyleż samo jest mniej więcej [5 tys. – przyp. red.] oczekujących na przydział lokalu komunalnego.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.