Czas czytania: około min.

Ile pieniędzy przeznaczono na masywną suszę?

22.08.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

31 sierpnia 2015 roku rząd Ewy Kopacz podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli straty z powodu suszy.

Program był realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Według sprawozdania o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w 2015 roku, ARiMR wydała na ten cel 440,3 mln zł. W sumie na program przeznaczono 443,2 mln złotych, gdyż oprócz ARiMR pomocy udzieliły: Agencja Nieruchomości Rolnych, KRUS i jednostki samorządu terytorialnego.

Podobny program pomocy dla rolników i gospodarstw rybackich realizowany jest w związku z tegoroczną suszą. Uchwała w tej sprawie została podjęta 31 lipca 2018, a rząd wyznaczył na ten cel 799,5 mln zł.

 

 

Share The Facts
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister rolnictwa i rozwoju wsi

 

W 2015 roku, kiedy również i partia pana Kosiniaka miała duży wpływ, rządziła z Platformą, na masywną suszę rząd pani premier Kopacz przeznaczył 440 milionów złotych. My mamy w budżecie 800 milionów.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.