Czas czytania: około min.

Ile wynosi eksport polskich towarów rolno-spożywczych do krajów UE?

04.10.2021 godz. 11:55

Wypowiedź

fot. NBP / Wikimedia/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Fałsz

Analiza w pigułce

 • Ogólna wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych zwiększyła się z ok. 20 mld zł (5,2 mld euro) w 2004 roku do niecałych 158 mld zł (34,3 mld euro) w roku 2020. 
 • Produkty rolno-spożywcze są eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. Dostawy do krajów UE w latach 2015–2020 stanowiły średnio 81 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem. 
 • 2020 roku sprzedaż produktów rolno-spożywczych w krajach Wspólnoty przyniosła blisko 125 mld zł (27,2 mld euro) zysku, czyli znacznie mniej, niż stwierdził Marek Belka. W związku z tym jego wypowiedź oceniamy jako fałszywą.
 • Natomiast w okresie od stycznia do lipca 2021 roku eksport towarów rolno-spożywczych do państw UE sięgnął ok. 66 mld zł (14,7 mld euro).

Kontekst wypowiedzi

Prof. Marek Belka był 20 września gościem programu „Rozmowa Piaseckiego” na antenie TVN24. Dyskusja w znacznej mierze dotyczyła relacji Polski z Unią Europejską, m.in. wstrzymania wypłat z Unijnego Funduszu Odbudowy. Belka wymieniał korzyści związane z członkostwem Polski w UE, a wśród nich udział w wolnym przepływie towarów i możliwość eksportowania krajowych produktów na rynki innych państw Wspólnoty. Według europosła wartość wyeksportowanych do UE polskich produktów rolno-spożywczych sięga rocznie nawet 160 mld zł.

Eksport produktów rolno-spożywczych

Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w ciągu ostatnich 15 lat wartość eksportu produktów rolno-spożywczych ciągle rośnie i wynosi odpowiednio:

 • w 2004 roku: 5,2 mld euro (ok. 20,8 mld zł; wartości w zł podane zgodnie z ostatnim dostępnym kursem euro z danego roku według NBP),
 • w 2005 roku: 7,1 mld euro (ok. 27,3 mld zł),
 • w 2006 roku: 8,5 mld euro (ok. 32,5 mld zł),
 • w 2007 roku: 10,1 mld euro (ok. 36,1 mld zł),
 • w 2008 roku: 11,7 mld euro (ok. 48,7 mld zł),
 • w 2009 roku: 11,5 mld euro (ok. 47,1 mld zł),
 • w 2010 roku: 13,5 mld euro (ok. 53,4 mld zł),
 • w 2011 roku: 15,2 mld euro (ok. 66,8 mld zł),
 • w 2012 roku: 17,9 mld euro (ok. 71,6 mld zł),
 • w 2013 roku: 20,4 mld euro (ok. 84,4 mld zł),
 • w 2014 roku: 21,9 mld euro (ok. 93,3 mld zł),
 • w 2015 roku: 23,9 mld euro (ok. 101,8 mld zł),
 • w 2016 roku: 24,3 mld euro (ok. 107,4 mld zł),
 • w 2017 roku: 27,8 mld euro (ok. 115,9 mld zł),
 • w 2018 roku: 29,7 mld euro (ok. 127,7 mld zł),
 • w 2019 roku: 31,8 mld euro (ok. 133,5 mld zł),
 • w 2020 roku: 34,3 mld euro (ok. 157,8 mld zł).

Natomiast w okresie od stycznia do lipca 2021 roku sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 20,5 mld euro (ok. 92,2 mld zł) – o 5,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Źródło: KOWR

Od 2004 roku zauważalna jest przewaga tempa wzrostu eksportu nad importem, dzięki czemu z roku na rok powiększa się dodatnie saldo handlu produktami rolno-spożywczymi.

Eksport produktów rolno-spożywczych do UE

2020 roku produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski głównie na rynek unijny. Dostawy do krajów UE wygenerowały 27,2 mld euro, czyli ok. 125,1 mld zł (zgodnie z kursem z 30 lipca). W stosunku do 2019 nastąpił pod tym względem wzrost o 5 proc. Eksport towarów rolno-spożywczych do krajów UE odpowiadał za 80 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

Źródło: KOWR

poprzednich latach wartość dostaw do krajów UE wynosiła odpowiednio:

 • w 2015 roku: 19,3 mld euro (ok. 81 mld zł), co stanowiło 82 proc. eksportu rolno-spożywczego,
 • w 2016 roku: 19,8 mld euro (ok. 87,1 mld zł), co stanowiło 81 proc. eksportu,
 • w 2017 roku: 22,7 mld euro (ok. 93 mld zł), co stanowiło 82 proc. eksportu,
 • w 2018 roku: 25,5 mld euro (ok. 109,6 mld zł), co stanowiło 83 proc. eksportu,
 • w 2019 roku: 25,6 mld euro (ok. 107,5 mld zł), co stanowiło 81 proc. eksportu.

W okresie od stycznia do lipca 2021 roku dostawy do krajów UE wygenerowały 14,7 mld euro, czyli ok. 66,1 mld zł (wzrost o 6,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej). Stanowiło to 72 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

Źródło: KOWR

Głównymi unijnymi partnerami handlowymi Polski pozostają przede wszystkim Niemcy. Ważnymi odbiorcami polskich towarów rolno-spożywczych są także Francja, Holandia, Włochy oraz Czechy. W okresie od stycznia do lipca br. eksport na rynki tych pięciu krajów wygenerował 9,4 mld euro (42,3 mld zł), co stanowiło 64 proc. wartości eksportu do UE-27. Wśród państw pozaunijnych Polska eksportuje produkty rolno-spożywcze głównie do krajów Wspólnoty Niezależnych Państw, Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. 

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominuje mięso i przetwory mięsne. W okresie styczeń–lipiec 2021 roku przychody wyniosły 3,8 mld euro (17,1 mld zł), stanowiąc 19 proc. wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. Drugą pod względem wartości pozycję zajmują ziarna zbóż i przetwory, których sprzedaż w pierwszych siedmiu miesiącach br. przyniosła dochód w wysokości 2,6 mld euro (11,7 mld zł).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.