Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi zadłużenie Szpitala Miejskiego w Rzeszowie?

Ile wynosi zadłużenie Szpitala Miejskiego w Rzeszowie?

Ile wynosi zadłużenie Szpitala Miejskiego w Rzeszowie?

Marcin Warchoł

Poseł
Suwerenna Polska

Przypomnę, nasz rzeszowski szpital miejski został wyprowadzony przez pana prezydenta Tadeusza Ferenca (…) z 13 mln długu na zero.

Czas decyzji. Bitwa o Rzeszów, 02.05.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Czas decyzji. Bitwa o Rzeszów, 02.05.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • Tadeusz Ferenc został prezydentem Rzeszowa w listopadzie 2002 roku.
 • Nie dysponujemy danymi z lat 2002 oraz 2003, co uniemożliwia przeanalizowanie całego okresu prezydentury. W związku z tym wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.
 • W roku 2004 zobowiązania wymagalne Szpitala Miejskiego w Rzeszowie wynosiły 8 410 991 zł.
 • Prawdą jest, że za prezydentury Tadeusza Ferenca Szpital Miejski został wyprowadzony z zadłużenia do poziomu 0 zł.

Kontekst wypowiedzi

Podczas debaty w telewizji TVN24, w pierwszej części kandydaci na urząd prezydenta Rzeszowa mieli odpowiedzieć na pytanie, czy popierają centralizację rzeszowskich szpitali i przejęcie ich na własność przez Skarb Państwa. Marcin Warchoł odpowiedział, że jest przeciwny centralizacji, ale dodał, że jeżeli jakiś szpital sobie nie radzi przez zadłużenie, to obowiązkiem państwa jest pomoc. Następnie kandydat wspomniał o tym, że Szpital Miejski w Rzeszowie został w przeszłości wyprowadzony z 13 mln długów przez Tadeusza Ferenca, którego poparcie uzyskał w wyborach na urząd prezydenta.

Dług Szpitala Miejskiego w Rzeszowie

W celu weryfikacji prawdziwości tezy Marcina Warchoła, że rzeszowski Szpital Miejski został wyprowadzony przez wieloletniego prezydenta Rzeszowa z 13 mln długu na zero, skierowaliśmy prośbę o udostępnienie informacji na ten temat do Ministerstwa Zdrowia. W odpowiedzi dostaliśmy dane obejmujące okres od 2004 roku do I kwartału 2021.

W przypadku zobowiązań wymagalnych, czyli zobowiązań, których termin płatności upłynął, ale nie zostały one umorzone ani przedawnione, widać tendencję spadkową od 2004 roku, czyli od początku dostępnych danych aż do roku 2012, w którym te zobowiązania wyniosły 0 zł i zostało tak do I kwartału 2021. Poniżej prezentujemy pełne dane dotyczące zadłużenia:

 • rok 2004: 8 410 991 zł,
 • rok 2005: 5 424 343 zł,
 • rok 2006: 3 593 742 zł,
 • rok 2007: 4 186 324 zł,
 • rok 2008: 2 394 436 zł,
 • rok 2009: 60 666 zł,
 • rok 2010: 41 541 zł,
 • rok 2011: 740 zł.

Od 2012 roku do I kwartału 2021 roku zadłużenie wymagalne wynosi nieprzerwanie 0 zł.

Tadeusz Ferenc pełnił urząd prezydenta Rzeszowa od 10 listopada 2002 roku. Zatem w celu zweryfikowania prawdziwości tezy Marcina Warchoła konieczne byłoby sprawdzenie danych za lata 2002 i 2003. Jako że nie dysponujemy takimi danymi, wypowiedź pozostaje nieweryfikowalna.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!