Czas czytania: około min.

Ile wynoszą wydatki na Kancelarię Premiera?

13.01.2020 godz. 15:21

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wydatki na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KRPM) w 2016 r. wyniosły około 155 mln złotych. W projekcie budżetu na rok 2020 zaplanowane na ten cel jest 278 mln złotych. W związku z tym wypowiedź Włodzimierza Czarzastego uznajemy za prawdziwą.

Wydatki na Kancelarię Premiera w latach ubiegłych

Według analiz wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, dostępnych na stronie internetowej NIK, wydatki KRPM w latach 2015-2018 wynosiły:

Należy podkreślić, że budżet na rok 2016, do którego odnosi się Czarzasty, był pierwszym przyjętym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości po wygranych rok wcześniej wyborach.

Swoje analizy NIK wykonuje zawsze w czerwcu, czyli pół roku po zakończeniu badanego okresu. Natomiast sprawozdania z wykonania budżetu pojawiają się na stronach ministerialnych w miesiącu maju. Dlatego podając wydatki KRPM w roku 2019, musimy się posłużyć planowaną kwotą, która – zgodnie z ustawą budżetową na rok 2019 – wyniosła 256,56 mln zł.

Projekt budżetu na 2020 rok

23 grudnia zeszłego roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2020 i przekazała go do Sejmu RP, gdzie obecnie czeka on na rozpatrzenie. Zgodnie z dokumentem wydatki KRPM wyniosą w 2020 r. 277,93 mln zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na:

 • urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – 184 mln zł
 • Narodowy Instytut Wolności – 39 mln zł
 • Polski Instytut Ekonomiczny – 9,84 mln zł
 • Ośrodek Studiów Wschodnich – 9,76 mln zł
 • Krajową Szkołę Administracji Publicznej – 9,68 mln zł
 • Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej – 6 mln zł
 • Instytut Zachodni – 3,71 mln zł

Dla porównania w przytoczonym przez Czarzastego 2016 r. struktura najważniejszych wydatków KRPM była zbliżona do planowanej na rok bieżący, ale charakteryzowała się niższymi nakładami. Zgodnie ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa w 2016 r. planowane wydatki KRPM na rok 2016 wynosiły 146,61 mln zł, natomiast ich ostateczne wykonanie kosztowało polskich podatników 154,55 mln zł. Fundusze te zostały przeznaczone m.in. na:

 • urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – 110 mln zł
 • Ośrodek Studiów Wschodnich – 9,12 mln zł
 • Krajową Szkołę Administracji Publicznej – 8,72 mln zł
 • Instytut Zachodni – 2 mln zł
 • Radę do Spraw Uchodźców – 0,67 mln zł

Wypowiedź lidera Sojuszu Lewicy Demokratycznej oceniamy zatem jako prawdę, ponieważ kwoty przez niego przytoczone pokrywają się z ustawą budżetową na rok 2020 oraz analizą wykonania budżetu państwa 2016 autorstwa NIK.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub