Strona główna Wypowiedzi Ile zostało wybudowanych nowych światłowodów?

Ile zostało wybudowanych nowych światłowodów?

Ile zostało wybudowanych nowych światłowodów?

Andrzej Halicki

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Platforma Obywatelska

Chciałem powiedzieć, że Polska – najbardziej intensywny plac budowy pod tym względem w Europie – w ciągu ostatnich 14 miesięcy wybudowała 35 tys. km sieci światłowodowej, właśnie pod Internet i usługi informatyczne. Wraz z poprzednio wybudowanymi 8 tys. to ponad 40-tysięczna sieć, która oplotła cały kraj.

stenogram z posiedzenia Sejmu, 18.11.2015

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

stenogram z posiedzenia Sejmu, 18.11.2015

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Głównym dokumentem wyznaczającym kierunki działań Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dziedzinie zwiększenia dostępu do usług szerokopasmowych jest Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów w styczniu 2014 roku. NPS zakładał, iż do końca 2015 roku miało powstać 27 tys. km sieci telekomunikacyjnych. Składać się na to miały projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 (m.in. “Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, „Szerokopasmowe lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim”, „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”, „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”, „Internet dla Mazowsza”, „Szerokopasmowe pomorskie – budowa sieci szkieletowo – dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego”, „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” oraz „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”, oraz przedsięwzięcie pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Inna wartość, bo w sumie 45 tys. km została podana podczas wywiadu udzielonego Polskiemu Radiu w czerwcu 2015 roku przez ministra Andrzeja Halickiego. Wspomniane 45 tys. km miało zostać wybudowane do końca września bieżącego roku.

12 października 2015 roku portal polskaszerokopasmowa.pl informował o tym, iż “Według danych przygotowanych przez nadzorujące 14 sieci Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dla „Rzeczpospolitej” do końca września wybudowanych zostało około 27 tys. km RSS, podczas gdy do końca roku powinno ich powstać 30,1 tys. km.”

Wiadomo, iż w obecnym momencie niektóre podmioty mają trudności z dokończeniem projektów. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o., za zgodą Zarządu Województwa Małopolskiego przesunęła termin realizacji inwestycji na 31.12.2015. 12 listopada 2015 portal polskaszerokopasmowa.pl informował o opóźnieniach w realizacji zadań przez firmę SferaNet z Bielska-Białej budująca sieć na Podkarpaciu.

Rzetelna weryfikacja wymienionych w wypowiedzi danych nie jest jednak możliwa na podstawie tych szczątkowych informacji, przy braku oficjalnych, aktualnych danych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!