Czas czytania: około min.

Ilu pacjentów jest zadowolonych z terminów wizyt onkologicznych?

31.03.2020 godz. 15:10

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dane, o których mówi minister zdrowia, to wyniki pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. W ankiecie podsumowującej pierwszy rok funkcjonowania projektu czas oczekiwania na świadczenia jako „odpowiedni” lub „zadziwiająco krótki” oceniło łącznie 85 procent pacjentów. W związku z tym wypowiedź Łukasza Szumowskiego uznajemy za prawdziwą.

Informację na temat wyników pilotażu w połowie stycznia podał „Dziennik Gazeta Prawna”. W materiale czytamy, że „DGP dotarł do raportu podsumowującego wyniki pilotażu nowej organizacji leczenia raka w Polsce”. Według autorki publikacji chorzy na raka biorący udział w pilotażu czas oczekiwania na świadczenie jako odpowiedni ocenili w 59,22 procenta, a jako zadziwiająco krótki – w 16,86 procenta.

Wyniki pilotażu

Zgodnie z naszą metodologią w celu weryfikacji wypowiedzi polityka wykorzystujemy źródła maksymalnie pierwotne, nieprzetworzone i zawierające dane w ich oryginalnym kontekście. Dlatego zwróciliśmy się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o przekazanie nam wyników raportu, a konkretnie odpowiedzi ankietowanych na pytanie o zadowolenie z czasu oczekiwania na świadczenie.

wiadomości zwrotnej, którą otrzymaliśmy, wynika, że „Narodowy Fundusz Zdrowia wraz z wojewódzkimi ośrodkami koordynującymi, nie opracował na dzień dzisiejszy raportu końcowego”. Jednocześnie resort zapewnia, że kiedy to nastąpi, raport zostanie upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej NFZ.

Przekazane nam odpowiedzi na pytanie o zadowolenie z długości kolejek różnią się od tych opublikowanych przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Pacjenci biorący udział w pilotażu czas oczekiwania na świadczenia w pilotażu pacjenci ocenili jako:

 •         odpowiedni – 57 procent,
 •         zadziwiająco krótki – 28 procent,
 •         raczej za długi – 11 procent,
 •         zdecydowanie za krótki – 4 procent.

W sumie 85 procent pacjentów leczących się onkologicznie jest zadowolona z terminów wizyt. Ocena czasu oczekiwania na świadczenia w pilotażu oparta została o ankietę satysfakcji pacjenta, a wyniki stanowią średnią dla wszystkich szpitali uczestniczących w pilotażu.

Krajowa Sieć Onkologiczna

Pod koniec 2018 roku Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało rozpoczęcie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, którego celem miało być przetestowanie nowego modelu organizacji opieki onkologicznej. Program został uruchomiony na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 roku.

Na początku w pilotażu brały udział dwa województwa: dolnośląskie i świętokrzyskie. Na Dolnym Śląsku ośrodek wiodący to Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu wraz z dwunastoma współpracującymi podmiotami leczniczymi z Wrocławia i Dolnego Śląska. W województwie świętokrzyskim ośrodkiem koordynującym zostało Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Sieć tworzona jest przez ośrodek koordynujący wraz ze współpracującymi szpitalami.

Od października 2019 roku w programie biorą udział także Białostockie Centrum Onkologii oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Jednostki te dołączyły do pilotażu na mocy zmiany poprzedniego rozporządzenia w sprawie programu z 2 października 2019 roku.

Zmiany wprowadzane w organizacji opieki onkologicznej mają na celu:

 • stawianie możliwie szybkich i precyzyjnych rozpoznań,
 • zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach,
 • właściwe kwalifikowanie chorych do określonej metody leczniczej i leczenia skojarzonego,
 • zastosowanie optymalnych procedur terapeutycznych o kompleksowym charakterze i odpowiedniej jakości,
 • zmniejszenie liczby powikłań, a w konsekwencji poprawę wyników leczenia,
 • wprowadzenie jednolitych standardów diagnostyki i leczenia, niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta w celu uzyskania poprawy rokowania i jakości życia chorych,
 • wydłużenie 5-letnich przeżyć,
 • obniżenie umieralności.

Na początku działania pilotażu jego koszt szacowany był na 48 mln zł.

Infolinia dla pacjentów

Od 1 lutego 2019 roku działa całodobowa infolinia dla pacjentów chorych na nowotwory, pod którą otrzymać można pakiet istotnych informacji o leczeniu onkologicznym. Numer telefonu to: 22/755 11 55.

Podsumowując, zgodnie z wynikami pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej pacjenci, którzy zdecydowali się wypełnić ankietę satysfakcji, w większości uznali, że czas oczekiwania na świadczenie jest „odpowiedni” lub „zadziwiająco krótki”. Łącznie te dwie odpowiedzi stanowiły 85 procent wskazań. W związku z tym wypowiedź Łukasza Szumowskiego uznajemy za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.