Strona główna Wypowiedzi Ilu Polaków jest zarażonych wirusem HCV?

Ilu Polaków jest zarażonych wirusem HCV?

Ilu Polaków jest zarażonych wirusem HCV?

Władysław Kosiniak-Kamysz

W Polsce żyje 150 tys. osób zarażonych wirusem HCV, które o tym nie wiedza. To jest wirus wywołujący zapalenie wątroby, marskość wątroby, raka wątroby. Kiedyś był nieuleczalny, nie ma na niego szczepionki.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Poranna rozmowa w RMF FM, 12.02.2020

Według danych epidemiologicznych liczba osób zakażonych wirusem HCV wynosi ok. 200 tysięcy, a tylko co dziesiąta osoba wie o zakażeniu. Są to jednak dane szacunkowe, a dokładna liczba zakażonych nie jest znana. Z tego względu wypowiedź lidera PSL oceniamy jako nieweryfikowalną.

HCV (ang. hepatitis C virus) to wirus zapalenia wątroby typu C. Należy on do tzw. wirusów pierwotnie hepatotropowych, tj. atakujących pierwotnie komórki wątrobowe (hepatocyty), podczas gdy tzw. wirusy wtórnie hepatotropowe mogą wywołać zapalenie wątroby w przebiegu innej choroby.

Wirus HCV może wywołać wirusowe zapalenie wątroby typu C, które może występować w dwóch postaciach: ostrej i przewlekłej. Szacuje się, że w ok. 15–45 procent przypadków dochodzi do samoistnej eliminacji wirusa HCV z organizmu w ciągu sześciu miesięcy od zakażenia bez wdrażania jakiegokolwiek leczenia (spontaniczne usunięcie wirusa z organizmu w wyniku reakcji odpornościowej organizmu). U pozostałych 55–85 procent osób zakażenie przechodzi w postać przewlekłą wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Jej przebieg może być bardzo różnorodny, od całkowicie bezobjawowego przez wiele lat do agresywnego, z szybkim postępem zmian w wątrobie i szybkim ujawnieniem się późnych następstw choroby. W ciągu wielu lat trwania przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C dochodzi do postępującego włóknienia wątroby. Stopień progresji zmian w wątrobie zależy m.in. od płci osoby zakażonej, jej wieku w momencie zakażenia, genotypu wirusa, wskaźnika BMI, chorób współistniejących czy zachowań zdrowotnych (spożywanie alkoholu itp.). Po około dwudziestu latach trwania choroby u 15-30 procent chorych rozwija się marskość wątroby, a u 1,5-4 procent pacjentów z marskością co roku dochodzi do rozwoju raka wątrobowokomórkowego.

W jaki sposób dochodzi do zakażenia?

Ze względu na to, iż wirus HCV znajduje się we krwi oraz innych tkankach osoby zakażonej, do jego przejścia na inną osobę może dojść poprzez bezpośrednie przetoczenie zakażonej krwi bądź w sposób pośredni, np. wspólne użytkowanie przedmiotów, które są zanieczyszczone krwią.

Liczba osób zakażonych wirusem HCV w Polsce

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami epidemiologicznymi liczba osób dorosłych zakażonych wirusem HCV jest szacowana na około 200 tysięcy. Jednak w zależności od badań liczba ta waha się w przedziale od 150 do 250 tysięcy. Co więcej, około 90 procent zakażonych osób nie jest tego zakażenia świadoma.

 Czy HCV jest uleczalny?

Stan techniczny współczesnej medycyny pozwala na wyleczenie chorych w 98-99 procent przypadków. Terapia polega na przyjmowaniu specjalnych tabletek w przedziale czasowym 8-12 tygodni, a w niektórych przypadkach nawet do 24 tygodni. Plan leczenia jest ustalany indywidualnie z lekarzem.

Zapobieganie HCV

Szczególną uwagę należy zachować zarówno w czasie wizyt w placówkach medycznych, jak i pozamedycznych (gabinety kosmetyczne, salony tatuażu czy salony fryzjerskie). Przebywając w tego typu miejscach, powinniśmy przestrzegać procedur zapobiegających zakażeniom, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady bezpiecznych iniekcji, w tym korzystanie z jałowego sprzętu jednorazowego użytku i właściwe postępowanie z opakowaniami wielodawkowymi, zachowanie zasad aseptyki (otwieranie sprzętu jałowego bezpośrednio przed zabiegiem, mycie rąk i używanie rękawic jednorazowych zmienianych do każdego zabiegu, rozdzielenie obszaru przygotowania leków od obszaru przechowywania zużytego sprzętu), właściwa sterylizacja narzędzi wielokrotnego użytku, odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem, odpowiednia dezynfekcja powierzchni, które uległy skażeniu materiałem biologicznym.

Współcześnie nie opracowano jeszcze szczepionki, która zapobiegłaby bądź znacznie ograniczyła ryzyko zakażenia wirusem HCV. Dostępne są natomiast szczepionki przeciw wirusom wątroby typu A i B.

Wirus HCV w Europie

Według raportu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób liczba nowych zakażeń w roku 2017 na obszarze dwudziestu dziewięciu państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynosiła 31 273. W ramach tej liczby nie są uwzględnione Litwa, Niderlandy oraz Węgry, które zgłaszają wyłącznie tzw. przypadki ostre. Poza tym przy obliczaniu wyniku nie brano po uwagę Francji oraz Liechtensteinu.

W poprzednich latach liczba zarejestrowanych przypadków była większa:

  •       rok 2013 – 32 861,
  •       rok 2014 – 35 871,
  •       rok 2015 – 36 050,
  •       rok 2016 – 34 601.

Podsumowując, wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza oceniamy jako nieweryfikowalną, ponieważ dostępne dane na temat osób zarażonych wirusem HCV to dane szacunkowe, co sprawia, że nie można jednoznacznie i bezstronnie zweryfikować podanej przez lidera PSL informacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy