Czas czytania: około min.

Ilu urzędników pracuje w urzędach pracy?

08.01.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z Informacją o stanie i strukturze zatrudnienia w wup i pup na rok 2016,  stanem na 31 grudnia 2016 r. w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy ogółem zatrudnionych było 22 678 osób. Wzrost zatrudnienia w urzędach pracy był wynikową wzrostu zatrudnienia w wojewódzkich urzędach pracy, przy spadku zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy. Liczba pracowników wojewódzkich urzędów pracy wzrosła z 3487 osób w końcu 2015 r. do 3550 osób w końcu 2016 r. – wzrost o 63 osoby, czyli o 1,8%. W powiatowych urzędach pracy w końcu 2016 r. pracowało 19 128 osób, wobec 19 159 w końcu 2015 r. – spadek o 31 osób, tj. o 0,2%.

 

 

Share The Facts
Stanisław Tyszka
wicemarszałek Sejmu

 

22 tysiące urzędników pracuje w urzędach pracy.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.