Czas czytania: około min.

Jak NIK ocenia przygotowanie polskiej administracji do kwestii migracji?

20.02.2020 godz. 12:00

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

21 stycznia 2020 roku w programie Poranna rozmowa, prowadzonym na antenie radia RMF FM przez Roberta Mazurka, pytany o swoje wcześniejsze wypowiedzi dotyczące imigracji cudzoziemców do Polski Krzysztof Bosak stwierdził, że według Najwyższej Izby Kontroli polska administracja jest nieprzygotowana do aktualnego ruchu migracyjnego. 

Informacje o wynikach kontroli Przygotowanie administracji publicznej do obsługi cudzoziemców opublikowane na stronie NIK 7 sierpnia 2019 roku wskazują, że administracja państwowa nie radzi sobie z obsługą rosnącej liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski. 

W zamieszczonej na 7. stronie raportu ogólnej ocenie napisano:

Administracja publiczna nie była w latach 2014-2018 należycie przygotowana pod względem proceduralnym i technicznym do sprawnej obsługi cudzoziemców w warunkach zwiększającego się ich napływu do Polski.

Przyczyn takiego stanu rzeczy NIK dopatruje się m.in. w nieefektywnym podziale kompetencji w zakresie kształtowania polityki migracyjnej i niewystarczającym nadzorze MSWiA nad wojewodami i szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Wśród powodów opóźnień wymieniono także braki kadrowe i nieadekwatne środki finansowe przeznaczone na realizację rosnącej liczby zadań. Wciąż nie stworzono także strategicznego dokumentu określającego politykę państwa w zakresie kształtowania migracji.

W latach 2014-2018 cudzoziemcy złożyli łącznie 731,8 tys. wniosków o legalizację pobytu i 910,5 tys o zezwolenie na pracę, a w urzędach pracy zarejestrowano łącznie 5 890,4 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom.

Czas legalizacji ich pobytu w ciągu czterech lat wydłużył się ponad trzykrotnie – z 64 do 206 dni. W skrajnym przypadku cudzoziemiec na wydanie decyzji czekał ponad trzy lata.

W świetle tych informacji oceniamy wypowiedź Krzysztofa Bosaka jako prawdziwą.

 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub