Strona główna Wypowiedzi Jak NIK ocenia przygotowanie polskiej administracji do kwestii migracji?

Jak NIK ocenia przygotowanie polskiej administracji do kwestii migracji?

Jak NIK ocenia przygotowanie polskiej administracji do kwestii migracji?

Krzysztof Bosak

Według Najwyższej Izby Kontroli nasza administracja jest całkowicie nieprzygotowana do obsługi tak dużego ruchu migracyjnego.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Poranna rozmowa w RMF FM, 21.01.2020 r.

21 stycznia 2020 roku w programie Poranna rozmowa, prowadzonym na antenie radia RMF FM przez Roberta Mazurka, pytany o swoje wcześniejsze wypowiedzi dotyczące imigracji cudzoziemców do Polski Krzysztof Bosak stwierdził, że według Najwyższej Izby Kontroli polska administracja jest nieprzygotowana do aktualnego ruchu migracyjnego. 

Informacje o wynikach kontroli Przygotowanie administracji publicznej do obsługi cudzoziemców opublikowane na stronie NIK 7 sierpnia 2019 roku wskazują, że administracja państwowa nie radzi sobie z obsługą rosnącej liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski. 

W zamieszczonej na 7. stronie raportu ogólnej ocenie napisano:

Administracja publiczna nie była w latach 2014-2018 należycie przygotowana pod względem proceduralnym i technicznym do sprawnej obsługi cudzoziemców w warunkach zwiększającego się ich napływu do Polski.

Przyczyn takiego stanu rzeczy NIK dopatruje się m.in. w nieefektywnym podziale kompetencji w zakresie kształtowania polityki migracyjnej i niewystarczającym nadzorze MSWiA nad wojewodami i szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Wśród powodów opóźnień wymieniono także braki kadrowe i nieadekwatne środki finansowe przeznaczone na realizację rosnącej liczby zadań. Wciąż nie stworzono także strategicznego dokumentu określającego politykę państwa w zakresie kształtowania migracji.

W latach 2014-2018 cudzoziemcy złożyli łącznie 731,8 tys. wniosków o legalizację pobytu i 910,5 tys o zezwolenie na pracę, a w urzędach pracy zarejestrowano łącznie 5 890,4 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom.

Czas legalizacji ich pobytu w ciągu czterech lat wydłużył się ponad trzykrotnie – z 64 do 206 dni. W skrajnym przypadku cudzoziemiec na wydanie decyzji czekał ponad trzy lata.

W świetle tych informacji oceniamy wypowiedź Krzysztofa Bosaka jako prawdziwą.

 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy