Czas czytania: około min.

Jak wygląda elektromobilność Polski?

30.01.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z Raportem branży motoryzacyjnej 2017/18 opublikowanym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w 2016 roku po polskich drogach poruszało się 1000 samochodów elektrycznych, z czego 800 z nich miało mniej niż 4 lata.

Według danych Europejskiego Obserwatorium Paliw Alternatywnych (European Alternative Fuels Observatory, EAFO), od 2011 do 2017 roku w Polsce zarejestrowano łącznie 1075 nowych samochodów elektrycznych. Dokładnie 560 z nich zostało zarejestrowanych w ostatnich 2 latach. Przy założeniu, iż wszystkie z tych samochodów są w dalszym ciągu w użytkowaniu, można stwierdzić, iż faktycznie w przeciągu ostatnich dwóch lat liczba samochodów elektrycznych w Polsce się podwoiła i wynosi już dzisiaj nieco ponad 1000 pojazdów.

Uznając, że wypowiedź mieści się w marginesie błędu, uznajemy ją za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.