Czas czytania: około min.

Jak wykonujemy unijną perspektywę finansową?

29.11.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Opublikowany przez Najwyższą Izbę Kontroli raport pt: „Prawidłowość postępowań w sprawie wyboru projektów w ramach wybranych regionalnych programów operacyjnych” dotyczy wykorzystywania środków UE z nowej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Z raportu wynika, że opóźnienia w realizacji RPO sięgają ośmiu miesięcy w stosunku do poprzedniej perspektywy na lata 2007-2013.

Na dzień 18 września 2016 r. poziom kontraktacji we wszystkich RPO wynosił 8,5 mld zł (6,8% alokacji). W ocenie NIK-u jeśli nie zostaną skutecznie wdrożone działania na rzecz przyspieszenia wydatkowania środków z UE i certyfikowania poniesionych wydatków do KE, na koniec 2017 r. może wystąpić ryzyko utraty części środków przewidzianych dla poszczególnych RPO.

Problem opóźnień we wdrażaniu RPO został zauważony również przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i przedstawiony w dokumencie Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014–2020.

Warto dodać, że w latach 2014–2020 samorządy województw mają zarządzać ok. 40% funduszy unijnych, co stanowi ok. 32,3 mld euro.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub