Strona główna Wypowiedzi Jaką szansę na przeżycie ma pieszy potrącony przez auto jadące 30 km/h?

Jaką szansę na przeżycie ma pieszy potrącony przez auto jadące 30 km/h?

Jaką szansę na przeżycie ma pieszy potrącony przez auto jadące 30 km/h?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Nowa Lewica

Z tym ograniczaniem prędkości jest tak: (…) jeśli dojdzie do wypadku, do potrącenia pieszego, przy prędkości 30 km/h, to 9 na 10 pieszych przeżyje. Jeżeli ta prędkość wynosi 50 km/h, to połowa z pieszych przeżyje. Jeżeli ta prędkość przekracza 60 km/h, to 9 na 10 poniesie śmierć.

Tak jest, 13.10.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Tak jest, 13.10.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Na początku października Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał Komisję Europejską do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia prędkości do 30 km/h w państwach członkowskich.
  • Statystyki (1, 2, 3) wskazują, że w przypadku zderzenia samochodu jadącego z prędkością 30 km/h z pieszym, szansa na jego przeżycie wynosi 90 proc.
  • Przy wzroście prędkości pojazdu ryzyko zgonu u pieszego w przypadku zderzenia rośnie. W przypadku 50 km/wynosi ono ok. 50 proc. Powyżej 60 km/h ryzyko zgonu sięga 90 proc i więcej (1, 2, 3). 

Ograniczenie prędkości do 30 km/h? Eurodeputowani są na „tak”

Parlament Europejski przyjął 5 października rezolucję „Ramy polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego UE na lata 2021–2030 – zalecenia dotyczące kolejnych kroków w kierunku realizacji »wizji zero«”. Rezolucja została przyjęta z myślą o ograniczeniu do zera liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w państwach UE do roku 2050.

Eurodeputowani w jednym z punktów wzywają Komisję Europejską do przedstawienia zaleceń zmierzających do ograniczenia prędkości do 30 km/h w obszarze zabudowanym oraz obszarze z dużą liczbą rowerzystów i pieszych. PE chce w ten sposób przyczynić się do zmiany standardów, ponieważ według statystyk podanych w rezolucji 30 proc. wypadków drogowych ze śmiertelnym skutkiem wynika z nadmiernej prędkości.

Co istotne, termin „obszar zabudowany” (ang. residential area) nie jest tożsamy z pojęciem „terenu zabudowanego”. Obecnie w komunikacie prasowym PE można spotkać się z takimi wyrażeniami jak „teren mieszkalny”, „strefa zamieszkała” oraz „obszar mieszkalny”. Dalsze prace nad unijną polityką będą precyzować, gdzie UE będzie chciała redukować dozwoloną prędkość jazdy. Więcej na ten temat pisał portal Konkret24.

Wspomniana rezolucja była jednym z tematów rozmowy w programie „Tak jest” na antenie TVN24. Jak słusznie zauważyła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, poprawiając redaktora Andrzeja Morozowskiego, rezolucja nie mówi o „terenie zabudowanym”, lecz o „obszarze zamieszkałym”, który nie ma bezpośredniego odpowiednika w polskim prawie. Posłanka Lewicy, potwierdzając słuszność idei zawartej w rezolucji, przytoczyła statystyki mówiące, że wraz z ograniczeniem prędkości rosną szanse na przeżycie pieszego w przypadku zetknięcia z jadącym pojazdem.

Czy ograniczenie prędkości może uchronić życie pieszego?

Jedna z częściej przytaczanych statystyk dotyczących wpływu prędkości na szanse przeżycia potrąconego pieszego pochodzi z badania wykonanego w latach 80. XX wieku przez naukowców z Uniwersytetu Zuryskiego oraz Politechnikę Federalną w Zurychu.

badania wynika, że jeżeli pojazd porusza się z prędkością 30 km/h, wówczas w przypadku potrącenia pieszego ryzyko zgonu wynosi 10 proc. W przypadku 50 km/h i więcej ryzyko wynosi powyżej 80 proc.

Źródło: OECD

Podobnych wniosków dostarcza badanie wykonane przez naukowca z Uniwersytetu w Helsinkach, które przytacza Światowa Organizacja Zdrowia. Studium potwierdza, że w sytuacji zderzenia samochodu jadącego z prędkością 30 km/h (lub mniej) z pieszym szansa na przeżycie wynosi 90 proc. Przy wzroście prędkości do 45 km/h szansa spada do 50 proc. Jeśli pojazdy poruszają się szybciej niż 80 km/h, szanse pieszego są praktycznie zerowe.

Źródło: WHO

Z kolei dane Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego stanu Nowa Południowa Walia w Australii wskazują, że pieszy ma 90 proc. szans na przeżycie w przypadku zderzenia z samochodem jadącym 30 km/h. W przypadku gdy pojazd porusza się prędkością o 10 km/h większą, szansa spada do 60 proc. Kolejne 10 km/h więcej to spadek do jedynie 10 proc.

Źródło: Centre for Road Safety

Warto przytoczyć także statystyki pochodzące z Francji, na które powołuje się Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na podstawie analizy wypadków stwierdzono, że ryzyko zgonu u pieszego w przypadku zdarzenia z samochodem jadącym 30 km/h było niskie i wynosiło jedynie 1 proc., ale wzrastało dwukrotnie przy prędkości 40 km/h, sześciokrotnie przy prędkości 50 km/h oraz osiemnastokrotnie przy prędkości 60 km/h.

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!